:

Vad krävs för att bli miljömärkt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att bli miljömärkt?
 2. Vad finns det för miljömärkningar?
 3. Vad fyller miljömärkningar för funktion?
 4. Vad krävs för att en butik ska få märkningen Bra Miljöval?
 5. Vad har Svanen för KRAV?
 6. Vad skiljer Miljömärkningarna åt?
 7. Vad är märkningar?
 8. Varför finns det märkningar?
 9. Vilka miljömärken är vanligast på kemtekniska och pappersprodukter?
 10. Vilka produkter finns Bra Miljöval på?

Vad krävs för att bli miljömärkt?

Vår miljömärkning bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort.

Vad finns det för miljömärkningar?

Miljömärken att lita på

 • Bra Miljöval. Miljömärkning där kraven utformas av en miljöorganisation (Naturskyddsföreningen). ...
 • Svanen. Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar både för Svanen och EU-Blomman. ...
 • EU Ecolabel (EU-blomman) ...
 • FSC. ...
 • TCO Certified. ...
 • GOTS. ...
 • KRAV. ...
 • EU-lövet eller EU-ekologiskt.

Vad fyller miljömärkningar för funktion?

Miljömärkning visar att en vara eller tjänst producerats i enlighet med vissa kriterier som ställts upp av en organisation eller stat. Man menar att märkningen hjälper konsumenter att göra inköp som man påstår är bättre för miljön.

Vad krävs för att en butik ska få märkningen Bra Miljöval?

Miljömärkning finns på en mängd olika slags produkter och tjänster och kan handla om exempelvis klimat, goda arbetsvillkor med mer. Bra Miljöval finns inte för livsmedel men märkningen har krav som styr mot mer ekologiskt. Bland annat måste livsmedelsbutiker som är Bra Miljöval-märkta ha en viss andel ekologisk mat.

Vad har Svanen för KRAV?

Kriterier för att en produkt eller tjänst får svanenmärkas tas fram i samråd med experter, miljöorganisationer och myndighet. Krav ställs på energiåtgång vid tillverkning, användandet av kemikalier, utsläpp och avfallshantering. Även funktionalitet och kvalitet kontrolleras.

Vad skiljer Miljömärkningarna åt?

KRAV är en miljömärkning som används för märkning av livsmedel. ... Deras kriterier för att en produkt skall bli miljömärkt utgår från ett helhetsperspektiv. Krav ställs på råvaran och de kemikalier som används i produktionen, utsläpp, energiåtgång och hur produkten som uttjänt skall kunna tas hand om på ett bra sätt.

Vad är märkningar?

Du känner säkert igen flera av de märkningar som du hittar på produkter ute i butikerna, men vet du vad de innebär? Vissa märkningar har uppsatta krav med avseende på miljö och social rättvisa, andra på hälsa, djuromsorg eller livsmedelssäkerhet. Här har vi samlat de vanligaste märkningarna du hittar ute i butikerna.

Varför finns det märkningar?

Märkningen garanterar att maten är producerad utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och med omsorg om djur och natur. På en ekologisk gård får djuren komma ut i friska luften och äta ekologiskt foder.

Vilka miljömärken är vanligast på kemtekniska och pappersprodukter?

Framför allt märks produkter med stor miljöpåverkan, till exempel hushållskemikalier, men även pappersprodukter, textiler, elbolag, livsmedelsbutiker och transporter. ICAs hållning: Nya kemtekniska produkter ska miljömärkas om det finns kriterier hos två av följande miljömärkningar; Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval.

Vilka produkter finns Bra Miljöval på?

Inom följande områden finns varor och tjänster märkta med Bra Miljöval:

 • Elenergi.
 • Livsmedelsbutiker.
 • Transporter.
 • Kemiska produkter.
 • Kosmetiska produkter.
 • Textil.
 • Värme.
 • Försäkringar.