:

Vad gör en Folkhälsoutvecklare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Folkhälsoutvecklare?
  2. Vad kan man bli efter folkhälsovetenskapliga programmet?
  3. Vad gör en Hälsosamordnare?
  4. Vad är folkhälsovetenskap?
  5. Vad arbetar en Folkhälsovetare med?
  6. Vad kan man bli om man utbildar sig till hälsopedagog?
  7. Vad kan man jobba med som Hälsovetare?
  8. Vad kan man jobba som Hälsopedagog?

Vad gör en Folkhälsoutvecklare?

En folkhälsoplanerare arbetar med att skapa en god folkhälsa, vilket innebär att så många som möjligt i befolkningen har en bra hälsa, och att skillnaderna mellan olika grupper inte är för stora. ... Även inom landstingen har folkhälsoplanerare vanligen till uppgift att analysera befolkningens hälsa.

Vad kan man bli efter folkhälsovetenskapliga programmet?

Efter utbildningen Du kan arbeta som folkhälsoplanerare, -samordnare, -strateg och -utredare inom ett brett arbetsfält; kommun, region, myndigheter, konsultföretag, frivilligorganisationer och internationellt biståndsarbete.

Vad gör en Hälsosamordnare?

Hälsosamordnare kan till exempel arbeta i en kommun, region, myndighet eller inom den privata sektorn med att bland annat försöka förbättra samhällsstrukturer, levnadsvanor och arbetsmiljö.

Vad är folkhälsovetenskap?

Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin som genererar och systematiserar kunskap om befolkningens hälsa och om åtgärder som syftar till att bevara och förbättra hälsan. Det handlar också om hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. ...

Vad arbetar en Folkhälsovetare med?

Kort om folkhälsovetare Som hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar du övergripande med att förbättra befolkningens hälsa genom att kartlägga, analysera och driva hälsofrämjande projekt. Några satsar på en karriär som folkhälsoplanerare, folkhälsosamordnare eller folkhälsostrateg.

Vad kan man bli om man utbildar sig till hälsopedagog?

Utbildning till friskvårdskonsulent ges via både högskolor och universitet, yrkeshögskola samt folkhögskolor. För hälsopedagoger och hälsoutvecklare som arbetar på en högre nivå i en organisation efterfrågas ofta högskoleutbildning. Inom högskolan finns flera friskvårdsutbildningar. Dessa utbildningar omfattar 3 år.

Vad kan man jobba med som Hälsovetare?

Typiska arbetsuppgifter för en hälsovetare är att driva projekt, göra kartläggningar, utföra hälsofrämjande aktiviteter, utreda samt utvärdera en organisations hälsoarbete.

Vad kan man jobba som Hälsopedagog?

Friskvårdskonsulenter, hälsopedagoger och hälsoutvecklare är anställda vid företag och myndigheter. Vid större företag kan de ibland vara anställd vid företagshälsovården. Man kan också arbeta som konsult, antingen genom att ha egen verksamhet eller som anställd vid exempelvis privata friskvårdsföretag.