:

Hur länge får man vara landshövding?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge får man vara landshövding?
  2. Hur väljs en landshövding?
  3. Vart bor landshövdingen?
  4. Vad tjänar en landshövding?
  5. Vilka utser en landshövding?
  6. Hur många landshövdingar?
  7. Vad gör ett länsråd?
  8. Var bor landshövdingen i Västra Götaland?
  9. Vem är landshövding i Halland?

Hur länge får man vara landshövding?

– Det finns ingen tidsgräns för hur länge en tillförordnad landshövding kan sitta, säger Thomas Zielinski. En ordinarie landshövding får sitt förordnande av regeringen och det sträcker sig över en viss tid. Cecilia Schelin Seidegård har haft uppdraget sedan 2010. – Landshövdingar utses ofta i ett sexårigt förordnande.

Hur väljs en landshövding?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Vart bor landshövdingen?

Landshövdingarna i Sverige bor på ett länsresidens. Platsen där länsresidenset finns kallas residensstad.

Vad tjänar en landshövding?

95 500 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vilka utser en landshövding?

Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen. Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Hur många landshövdingar?

Sveriges landshövdingar

ÄmbeteInnehavareTillträde
Landshövding i Skåne länAnneli Hulthén2016
Landshövding i Stockholms länSven-Erik Österberg2018
Landshövding i Södermanlands länBeatrice Ask2020
Landshövding i Uppsala länGöran Enander2016

Vad gör ett länsråd?

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Var bor landshövdingen i Västra Götaland?

Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Göteborg är residensstad för Länsstyrelsen Västra Götaland och landshövdingen bor i länsresidenset i Göteborg.

Vem är landshövding i Halland?

Brittis Benzler är landshövding sedan juni 2020.