:

Finns det igelkottar på Öland?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det igelkottar på Öland?
 2. Kan igelkottar gå i trappor?
 3. Vad gör igelkotten när den blir rädd?
 4. Hur många ben har en igelkott?
 5. Vilken grupp tillhör igelkotten?
 6. Hur många kullar får igelkotten?
 7. Vad är igelkottens livslängd?
 8. Vilka insekter äter igelkotten?
 9. Vad är naturliga fiender till igelkotten?

Finns det igelkottar på Öland?

Även på Öland och Gotland (där den är landskapsdjur), samt i Norrlands kustlandskap. Enlig WWF minskar igelkotten i Sverige.

Kan igelkottar gå i trappor?

Om du har en källartrapp med höga trappsteg, så har en igelkott som ramlat ner ingen chans att ta sig upp igen. Lägg/sätt fast en minst 10 cm bred skrovlig eller ohyvlad bräda längs trappens ena sida, nerifrån och ända upp, så kotten kan klättra upp med hjälp av den.

Vad gör igelkotten när den blir rädd?

När igelkotten blir rädd flyr den inte, utan kurar ihop sig med sina taggar utåt. Den blir därför lätt innebränd när vi tänder våra majbrasor. Flytta alltid din rishög innan du tänder på så vi alla får njuta av dessa vackra (och snigelätande) djur hela sommaren!

Hur många ben har en igelkott?

Exempel: llll llll llll llll llll = 20 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 5 4 = 20 Svar: Igelkottarna har 20 ben tillsammans. 2. Om en igelkott har 5 000 taggar och igelkottens kompis har 1 000 fler taggar, hur många taggar har då igelkottens kompis?

Vilken grupp tillhör igelkotten?

Igelkottar räknas till gruppen insektsätare. De äter det mesta av olika slags djur i lämplig storlek – sniglar, daggmaskar, skalbaggar och andra insekter, små grodor, ödlor och ungar av sorkar och möss.

Hur många kullar får igelkotten?

 • Igelkotten kan få flera kullar under säsongen med samma eller olika parnter. Ungefär en månad efter parningen föds ungarna. Kullarna består normalt av 3-5 ungar. Under den första månaden håller sig ungarna vid mamman men börjar sedan successivt vandra iväg på egna upptåg.

Vad är igelkottens livslängd?

 • Igelkottens livsläng är 2-5 år. Ur-igelkotten tror man fanns för ca 65 miljoner år sedan och den har förändrats väldigt lite de senaste 15 miljoner åren.

Vilka insekter äter igelkotten?

 • Igelkotten livnär sig huvudsakligen på insekter, däribland jordlöpare och andra skalbaggar, tvestjärtar och fjärilslarver, men även av mångfotingar och daggmaskar. Igelkotten äter nakna snäckor, till exempel sniglar, men dessa utgör bara en till fem procent av igelkottens föda.

Vad är naturliga fiender till igelkotten?

 • Berguven utgör en naturlig fiende till igelkotten. Även när igelkotten är helt ihoprullad är den inte fullständigt skyddad mot fiender. Till igelkottens naturliga fiender hör rovdjur som mård och räv. Kungsörn och berguv har tillräckligt långa och kraftiga klor för att döda en igelkott när den är helt ihoprullad.