:

Vilka grundämnen finns i trä?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka grundämnen finns i trä?
  2. Vad gör man av trä?
  3. Vilket träslag till vad?
  4. Vad har trä för egenskaper?
  5. Vad består träd mest av?
  6. Vad är träd gjorda av?
  7. Vad kan man använda trä till?
  8. Vad kan man tillverka av trä?
  9. Vilket träslag används till timmerhus?
  10. Vilket träslag används till tandpetare?

Vilka grundämnen finns i trä?

Mer än 50% består av vatten, exakt hur mycket beror på art, ålder mm. Den torra veden består av grundämnena kol (50%), väte (6%), syre (42%) och kväve mm (1%). Veden är uppbyggd av cellulosa (ca 40%), hemicellulosa (ca 25%), lignin (ca 25%), extraktivämnen (ca 3%), acetyl (1%) och "övriga substanser" (ca 3%).

Vad gör man av trä?

Sågtimmer används för förädling till produkter inom främst byggnadsindustrin, snickeriindustrin och emballageindustrin. Massaveden används för förädling till olika papperssorter och förpackningsmaterial. Energi är ett annat användningsområde. Några exempel är ved/pellets, etanol, biodiesel, biogas och träkol.

Vilket träslag till vad?

Densitet i kilo per kubikmeter vid 12 % fuktkvot.

KlassTräslag
Lätta träslag, 400-600 kg/m3Lind, gran, tall
Medeltunga träslag, 600-800 kg/m3Alm, ask, bok, ek, fågelbär, lönn, björk
Tunga träslag, >800 kg/m3Avenbok

Vad har trä för egenskaper?

Efter avverkning kan träets egenskaper även anpassas genom olika typer av vidareförädling. Exempel på egenskaper som är av betydelse för materialets användbarhet är dess densitet, hårdhet, styvhet, beständighet, fuktupptagningsförmåga och värmeledningsförmåga. Många av egenskaperna är tätt kopplade till varandra.

Vad består träd mest av?

Träds bark, grenar och andra biomassa består främst av cellulosa, lignin och blandade sockerarter. Fördelningen brukar se ut ungefär så här: 40 % cellulosa. 30 % lignin.

Vad är träd gjorda av?

Ett träd är en vedväxt som är minst sex meter hög och som har en huvudstam som inte grenar sig alldeles vid markytan. Trädet består av stam, rötter och krona. Rötterna fungerar som ett stöd för trädet, så att det inte välter när det blåser. Ytterst på stammen sitter barken.

Vad kan man använda trä till?

Användning. Granen används på grund av sin lätthet gärna för bärande konstruktioner i golv, master, åror, fiollock och limträbalkar. Den är också användbar till gärdsgårdar.

Vad kan man tillverka av trä?

Av all skog som skördas i Sverige i dag används merparten till att producera trävaror, papper, kartong och bioenergi. En mindre del används till textil, kemikalier och kompositmaterial. Hur fördelningen kommer se ut i framtiden kan ingen säga säkert. Allt som görs av olja kan göras av skog.

Vilket träslag används till timmerhus?

Gran och tall har varit och är fortfarande de vanligaste och viktigaste trädslagen att timra i, men även andra träslag användes där det inte fanns barrträd att tillgå.

Vilket träslag används till tandpetare?

Varje år sågar företaget mellan 13 000 och 15 000 kubikmeter björk, motsvarande ungefär 350 timmerbilar, och det blir mer och mer för varje år. Sedan hyvlar man och förbereder trät som blir allt från golv och köksluckor till möbeldetaljer, trumpinnar och tandpetare.