:

Är körkort godkänd ID-handling?

Innehållsförteckning:

  1. Är körkort godkänd ID-handling?
  2. När slutar körkortet gälla som ID-handling?
  3. Får man köra bil i väntan på sitt körkort?
  4. Kan man använda körkort som ID?
  5. Vad är en giltig ID-handling?
  6. Vad räknas som ID-handling?

Är körkort godkänd ID-handling?

Körkortet visar inte bara vilka fordon du får köra, det är också en id-handling. Tänk på att ditt körkort därför är att jämställa med en värdehandling.

När slutar körkortet gälla som ID-handling?

Id-kort som i dag utfärdas av banker och företag, med så kallad SIS-standard, samt körkort kommer inte att gälla som statlig id-handling från 2023.

Får man köra bil i väntan på sitt körkort?

Om du inte skickar in grundhandlingen kan Transportstyrelsen komma att förelägga dig om att förnya körkortet. Om du då inte förnyar körkortet blir det ogiltigt och du får inte längre köra något fordon som kräver körkort.

Kan man använda körkort som ID?

Schengenländerna får ha regler om att du måste ha med dig id-handlingar när du vistas där. Tänk på att det bara är id-handlingar som utfärdats av nationella myndigheter som är giltiga. Körkort, skattekort eller andra slags id-kort är inga giltiga resehandlingar eller identitetsbevis.

Vad är en giltig ID-handling?

Följande id-handlingar räknas som godkända id-handlingar för att du ska kunna styrka din identitet: id-kort utfärdat av Skatteverket. svenskt körkort. svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet.

Vad räknas som ID-handling?

ID-nummer, vad är detta? Används körkort för att styrka identitet skall körkortets nummer anges. Detta finns i form av 8 9 siffror i fält 4d på körkortet. Skriv då körkort + numret i 4d.