:

Är tjära giftigt?

Innehållsförteckning:

  1. Är tjära giftigt?
  2. Hur gör man egen tjära?
  3. Vad kan man använda tjära till?
  4. Vad betyder ordet tjärn?
  5. Är tjära miljövänligt?
  6. Kan man tjära pallkragar?

Är tjära giftigt?

Stenkolstjära och trätjära är giftigt och kan vara frätande. De består av många olika organiska ämnen, men innehållet och därmed risken varierar.

Hur gör man egen tjära?

Tjärbränning sker med begränsad tillgång till luft och hartssyrorna "kokas" då ut ur veden. Samtidigt sker en kemisk reaktion då de övergår till en något mer trögflytande vätska, tjära, som sedan kommer ner i tjärrännan.

Vad kan man använda tjära till?

En äldre, beprövad behandlingsmetod för utvändigt trä, till exempel för spåntak och ladugårdsdörrar, är bestrykning med tjära. En rätt utförd tjärbehandling ger ett effektivt skydd mot yterosion (fiberlossning). Tjära fås bland annat vid framställning av träkol eller vid bränning av stubbar.

Vad betyder ordet tjärn?

En tjärn eller göl definieras som en liten sjö, ofta i skogen eller i anslutning till en våtmark.

Är tjära miljövänligt?

Tjära är inte så miljövänligt som det ibland framstår. För även om den framställs på naturlig väg så finns det giftiga ämnen i tjäran som är besläktade med kreosot. Istället skulle jag rekommendera att olja in pallkragarna med linolja eller annan miljövänlig träolja.

Kan man tjära pallkragar?

Pallkragen håller längre om du målar den invändigt med linolja, men ta inga giftiga färger. På utsidan kan du måla med svartpigmenterad tjära så blir det riktigt snyggt!