:

Vem får lämna på ÅVC?

Innehållsförteckning:

 1. Vem får lämna på ÅVC?
 2. Får företag slänga på återvinningscentralen?
 3. Vad får man inte slänga på återvinningscentralen?
 4. Var slänger man jord Kungälv?
 5. Vad får man slänga på tippen?
 6. Får man ta från tippen?
 7. Måste företag sopsortera?
 8. Vem tar emot gamla brandsläckare?
 9. Vad får man slänga i grovsopor?
 10. Var slänger man jord Göteborg?

Vem får lämna på ÅVC?

Alla vuxna i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort. ... Tar du dig till ÅVC:n utan att använda bil kan du fritt lämna ditt avfall utan att vi registrerar eller tar betalt för något besök. Från 1 januari 2022 behöver du som har giltigt körkort inte längre ÅVC-kort för att komma in på våra återvinningscentraler.

Får företag slänga på återvinningscentralen?

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och måste själva bekosta omhändertagande av det. Företag kan inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen. Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller både för små och för stora företag.

Vad får man inte slänga på återvinningscentralen?

Detta kan du vanligtvis inte lämna på din återvinningscentral:

 • restavfall och matavfall - lägg det i rätt soptunna där du bor,
 • däck - lämna till de som säljer däck,
 • läkemedel - lämna till apoteket (förutom cancermediciner som återvinningscentralen tar emot),
 • gasoltuber - lämna till de som säljer gasol,

Var slänger man jord Kungälv?

Kommunen har fem återvinningscentraler, de finns i Diseröd, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.

Vad får man slänga på tippen?

På återvinningscentralerna kan du lämna nästan alla typer av grovavfall, men också förpackningar, farligt avfall och elektronik. På hösten kan du även lämna fallfrukt. Här får du som privatperson även reda på vad du ska göra med asbest.

Får man ta från tippen?

Ja, det stämmer faktiskt att man inte får ta saker i grovsoprummet. Saker som har slängts i bostadsrättsföreningens grovsoprum anses tillhöra fastighetsägaren. Att ta saker från grovsoprummet är därför faktiskt ett brott.

Måste företag sopsortera?

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och men måste själva bekosta omhändertagandet av det.

Vem tar emot gamla brandsläckare?

Lämnas till: Miljöstation. ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC.

Vad får man slänga i grovsopor?

Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot - stekpannor exempelvis - eller annat skrymmande avfall är grovsopor. Kommunens återvinningscentral tar emot grovsopor. Om du inte har möjlighet att själv lämna det kan du mot en avgift beställa hämtning av kommunen.

Var slänger man jord Göteborg?

Lämnas i Återbrukets container som finns på alla återvinningscentralerna eller direkt till Återbruket på Kretsloppsparken.