:

Hur vet man att högerregeln gäller?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet man att högerregeln gäller?
  2. Vad gäller på landsväg?
  3. Vem har företräde på landsväg?
  4. Hur vet man att det är en huvudled?
  5. Vem ska lämna företräde?
  6. Hur vet man om det är högerregeln eller Utfartsregeln?
  7. Vad är viktigt att tänka på när man kör på en mindre landsväg?
  8. Får man svänga på en landsväg?
  9. Vem har företräde påfart?
  10. Vem har företräde i en fyrvägskorsning?

Hur vet man att högerregeln gäller?

När två fordons1 kurser skär varandra har förare väjningsplikt2 mot det fordon som närmar sig från höger. Högerregeln gäller överallt, exempelvis i trevägskorsningar och, när du kör inne på till exempel parkeringsplatser eller andra öppna platser men även i terräng.

Vad gäller på landsväg?

En landsväg är en väg för fordonstrafik utanför tätortsområde som inte är en motorväg. Den är gjord för trafik i båda riktningarna, en så kallat tvåfältsväg. På landsväg ska du placera dig som under gör under stadskörning, det finns ingen skillnad vad gäller korsning, svängar, vid möte och så vidare. ...

Vem har företräde på landsväg?

När du har väjningsplikt måste du alltid lämna företräde för andra förare, fotgängare, cyklister och övriga trafikanter. Du måste tydligt visa din avsikt att följa väjningsplikten genom att i god tid sakta ned eller stanna helt.

Hur vet man att det är en huvudled?

En huvudled innebär att alla som ska in på huvudleden ska lämna företräde åt de som befinner sig på huvudleden. Huvudleder märks ut med skyltar i början av huvudleden och sedan efter varje korsning om det inte på annat sätt är tydligt att huvudleden fortsätter.

Vem ska lämna företräde?

Lämna företräde åt trafik som kommer från höger. Gäller där det inte finns andra väjningsregler. Skylten Varning för vägkorsning sätts ibland upp för att förtydliga att högerregeln ska tillämpas. Högerregeln gäller inte bara i korsningar, utan överallt där fordon korsar varandras körriktning.

Hur vet man om det är högerregeln eller Utfartsregeln?

Då upphör högerregeln direkt att gälla och istället bör du vara medveten om utfartsregeln. Utfartsregeln betyder att du ska lämna företräde åt alla andra fordon, såväl från vänster som höger, när du kör ut från till exempel en parkeringsplats, garageutfart eller gågata.

Vad är viktigt att tänka på när man kör på en mindre landsväg?

Håll en varierad hastighet och kör efter förutsättningarna. Kör inte fortare än att du kan stanna om ifall att… Vägens hastighetsbegränsning är den absoluta maxhastigheten du får köra i. Du måste inte köra i 70 km/t, bara för att det råkar vara den rådande hastighetsbegränsningen på vägen.

Får man svänga på en landsväg?

Att svänga vänster på en landsväg är förmodligen den farligaste typen av sväng du kan göra. Detta eftersom farterna är höga samtidigt som säkerheten inte är på samma nivå som motorvägar. Är det rusningstrafik kan det vara svårt att hitta en lucka att utnyttja för svängen.

Vem har företräde påfart?

Om man kör in på en motorväg eller motortrafikled där accelerationsfält saknas, har man väjningsplikt mot fordon på motorvägen/motortrafikleden. Väjningsplikten gäller dock inte när man kommer in på motorvägen/motortrafikleden utan att byta körfält.

Vem har företräde i en fyrvägskorsning?

I korsningar utan anvisningar gäller högerregeln. Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik från höger. Högerregeln skall tillämpas i korsningar utan anvisningar men gäller även inom en parkeringsplats. Varningsskylten ovan sitter före korsningar där högerregeln gäller.