:

Hur blir det lågtryck?

Innehållsförteckning:

 1. Hur blir det lågtryck?
 2. Vad är typiskt för högtryck?
 3. Hur blir det vind?
 4. Hur blåser det kring ett högtryck?
 5. Vad händer när det blir lågtryck?
 6. Vad är det för lufttryck idag?
 7. Vad är skillnaden mellan högtryck och högtryck?
 8. Vad är ett högtryck på sommaren?
 9. Vad är Ett varmt högtryck på sommaren?
 10. Vad är ett högtryck eller anticyklon?

Hur blir det lågtryck?

Ett normalt lågtryck i Sverige uppstår när varm luft möter kall luft. Luften blandas och den varma luften stiger uppåt. För att ersätta tomrummet vid marken, efter den luft som stiger, blåser kall luft in från sidorna i lågtrycket. Lågtrycken i Sverige kommer ofta in från Atlanten.

Vad är typiskt för högtryck?

Ett högtryck eller en anticyklon är ett område där lufttrycket är högre än i omgivningen, i motsatsen till lågtryck. Luften runt ett högtryck roterar medurs på norra halvklotet och moturs på södra. Orsaken till virvelns riktning ligger i jordens rotation och corioliseffekten.

Hur blir det vind?

Vind uppstår oftast av tryckskillnader i atmosfären. Genom inverkan från jordens rotation, corioliseffekten, blir vinden efterhand nästan vinkelrätt mot den riktning åt vilket trycket faller mest. På norra halvklotet blåser det därför moturs (motsols) runt ett lågtryck. Vinden mäts i både hastighet och riktning.

Hur blåser det kring ett högtryck?

Kring ett högtryck respektive ett lågtryck finns nästan alltid en eller flera slutna isobarer. På norra halvklotet blåser vinden medurs kring ett högtryck och moturs kring ett lågtryck. På södra halvklotet gäller det omvända.

Vad händer när det blir lågtryck?

Lågtryck, motsatsen till högtryck (anticyklon), är ett område där lufttrycket är lägre än omgivningen. På mellanbredderna och högre latituder blåser vinden i en virvel (cyklon) kring och in mot lågtryckets centrum. Corioliseffekten gör att vindarna blåser moturs på det norra halvklotet och medurs på det södra.

Vad är det för lufttryck idag?

Vädret

Typ av väderVärde
Vindhastighet2,6 m/s
VindriktningSO
Lufttryck1002 hPa
Luftfuktighet100 %

Vad är skillnaden mellan högtryck och högtryck?

 • Lågtryck (vänster) och högtryck (höger) Ett högtryck eller en anticyklon är ett område där lufttrycket är högre än i omgivningen, i motsatsen till lågtryck. Luften runt ett högtryck roterar medurs på norra halvklotet och moturs på södra. Orsaken till virvelns riktning ligger i jordens rotation, den så kallade Corioliskraften.

Vad är ett högtryck på sommaren?

 • Ett högtryck är ett område med högre lufttryck än omgivningen. Det innebär att luftmolekylerna är tätt packade och att luften har högre densitet. Det finns både varma och kalla högtryck. Majoriteten av alla högtryck på sommaren är så kallade varma högtryck och det innebär att temperaturen i högtrycket är högre än i omgivningen.

Vad är Ett varmt högtryck på sommaren?

 • Majoriteten av alla högtryck på sommaren är så kallade varma högtryck och det innebär att temperaturen i högtrycket är högre än i omgivningen. Luften blir också torrare och håller undan molnen. Ett varmt högtryck uppskattas av alla som planerar en dag på stranden. Foto: tpsdave / Pixabay License

Vad är ett högtryck eller anticyklon?

 • Ett högtryck eller en anticyklon är ett område där lufttrycket är högre än i omgivningen, i motsatsen till lågtryck. Luften runt ett högtryck roterar medurs på norra halvklotet och moturs på södra. Orsaken till virvelns riktning ligger i jordens rotation, den så kallade Corioliskraften. Det finns olika typer av högtryck.