:

Vad finns i hjärnan?

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns i hjärnan?
 2. I vilken del av hjärnan sitter minnet?
 3. På vilka olika sätt skyddas hjärnan?
 4. Vad är hjärnan för organ?
 5. Vad gör den högra hjärnhalvan?
 6. Vad gör Mitthjärnan?
 7. Var ligger språkcentrum i hjärnan?
 8. Var finns Talcentrum i hjärnan?
 9. Vad är Thalamus?
 10. Vad är en hjärncell?
 11. Vad är funktionell delen av hjärnan?
 12. Vad är hålrum i hjärnan?
 13. Vad är nervsystemet i hjärnan?
 14. Vad är hjärnhinnornas uppgift?

Vad finns i hjärnan?

Storhjärnans inre är till största delen uppbyggd av vit substans. Den vita substansen består av nervtrådar och av stödjande celler som kallas gliaceller. Nervtrådarna förmedlar information mellan nervcellerna. Detta gör att hjärnans olika delar kan samarbeta.

I vilken del av hjärnan sitter minnet?

Det som vi i vardagligt tal kallar för ”minnen” är vanligen händelser som går att återberätta. De kallas för episodiska minnen och lagras först i just hippocampus. Efter en tid glöms händelsen bort – eller så överförs minnet till hjärnbarken, det veckade gråfärgade skikt som utgör hjärnans yttersta skikt.

På vilka olika sätt skyddas hjärnan?

Vätska och hinnor omger hjärnan och ryggmärgen Hjärnan och ryggmärgen omges och skyddas av tre hinnor. Hinnorna som omger hjärnan kallas hjärnhinnor. Mellan de två innersta hinnorna finns hjärn-ryggmärgsvätska. Hinnorna som omger ryggmärgen kallas ryggmärgshinnor.

Vad är hjärnan för organ?

Hjärnan är det organ som styr nervsystemet. Hjärnan och ryggmärgen utgör tillsammans det centrala nervsystemet. Den funktionella delen av hjärnan benämns hjärnparenkym, vilket omfattar nervceller och gliaceller.

Vad gör den högra hjärnhalvan?

Höger hjärnhalva arbetar med rumsuppfattning, melodier, helhet och intuition. Nackloben tar emot och bearbetar synintryck, tinningloben ljud och hjässloben känsel. Pannloben står för initiativförmåga, personlighet, socialt beteende samt planerings- och organiseringsförmåga.

Vad gör Mitthjärnan?

Mitthjärnan. Mitthjärnan (latin: mesencephalon) är den struktur som är belägen högst upp på hjärnstammen, ovanför hjärnbryggan. Mitthjärnan innehåller sensoriska och motoriska nerver, och fungerar som en relästation för visuell och auditiv information.

Var ligger språkcentrum i hjärnan?

Den övergripande slutsatsen har varit att språket är begränsat till vissa delar av hjärnan, i synnerhet till vänster hjärnhalva. Språkstörningar som afasi har till exempel tydligt kunnat kopplas ihop med Brocas respektive Wernickes centrum, bägge belägna i den vänstra hemisfären.

Var finns Talcentrum i hjärnan?

Man brukar ofta tala om hjärnans två olika talcentrum som båda sitter i vänster hjärnhalva: Brocas fält är ett motoriskt talcentrum som man hittar i pannloben och som sätter samman de rörelseprogram som krävs för att man ska kunna formulera ord.

Vad är Thalamus?

Thalamus. Djupt inne i hjärnan sitter en struktur, thalamus, som ibland kallas för hjärnans postkontor. Hit kommer all information om temperatur, beröring och smärta för att kopplas om och skickas vidare till olika delar av hjärnbarken och vårt medvetande.

Vad är en hjärncell?

Neuronen fungerar som signalenheter, när vi tänker, känner och rör på oss. Människans hjärna består av omkring 100 miljarder neuron. Det är dessa nervceller som gör vårt tänkande och beteende så komplext, eftersom det finns så många möjligheter att bilda förbindelser dem emellan.

Vad är funktionell delen av hjärnan?

 • Den funktionella delen av hjärnan benämns hjärnparenkym vilket omfattar nervceller och gliaceller. Hjärnan kontrollerar och koordinerar kroppsfunktioner som hjärtat, blodtryck, vätskebalans och kroppstemperatur och mentala funktioner som intellekt, känslor, minne och inlärning.

Vad är hålrum i hjärnan?

 • Hjärnan innehåller hålrum, så kallade ventriklar. De är fyra till antalet och bildar ett system som är vätskefyllt. Vätskan, som kallas cerebrospinalvätska, bildas centralt i hjärnan och cirkulerar sedan till hjärnans yta och till ryggmärgen.

Vad är nervsystemet i hjärnan?

 • Nervsystemet styr också olika vävnader och organ, som muskler och körtlar. Till exempel när du tuggar på något. Då är det nerver från hjärnan som stimulerar spottkörtlarna så att de bildar saliv. Nervsystemet kan delas in i två delar:

Vad är hjärnhinnornas uppgift?

 • Hjärnhinnornas främsta uppgift är att skydda hjärnan. Vi har tre hjärnhinnor: Hårda hjärnhinnan ligger ytterst och är kraftigast. Spindelvävshinnan är den mellersta. Hinnan har fått sitt namn på grund av att den är tunn som ett spindelnät. Mjuka hjärnhinnan ligger innerst.