:

Hur kom Grekland till?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kom Grekland till?
  2. Hur blev Grekland ett land?
  3. När blev Grekland självständigt?
  4. Hur var det att leva under antikens Grekland?
  5. Hur blev Grekland en stormakt?
  6. När kom Grekland?
  7. Vem hade makten i antikens Grekland?

Hur kom Grekland till?

Grekerna är ett indoeuropeiskt folkslag och invandrade norrifrån och spred sig därefter ut på öarna. Detta skedde på 3000-talet f.Kr. och då den grekiska civilisationens inflytande var som störst behärskade de allting mellan Egypten och Indusdalen.

Hur blev Grekland ett land?

Turkarna gick in i Thrakien 1354 och erövrade allt större delar av Grekland. ... När det turkiska (osmanska) väldet började svikta på 1700-talet såddes fröet till en grekisk motståndsrörelse, och ett befrielsekrig inleddes 1821. Åtta år senare besegrades turkarna och Grekland blev självständigt.

När blev Grekland självständigt?

Ma Greece/Founded

Hur var det att leva under antikens Grekland?

Man levde tillsammans med andra släktingar, till exempel mor och far föräldrar, fastrar, mostrar och ogifta kusiner. Kvinnan i familjen fick stå för det mesta av arbetet i hemmet, om inte familjen var av rik börd. Då hade man råd att ha slavar. I huvudsak var det fadern i hushållet som var överhuvudet.

Hur blev Grekland en stormakt?

Under hellenistisk tid, 330–30 f Kr, erövrade Alexander den store persernas rike, där många greker kom att bosätta sig. Nu blev städer som Alexandria och Pergamon center för grekisk kultur. I längden kunde dock inte grekerna motstå de allt starkare romarna, som erövrade Grekland 146 f Kr.

När kom Grekland?

Greece/Founded

Vem hade makten i antikens Grekland?

Antikens Grekland, från Magna Graecia i väst till Mindre Asien i öst, bestod av drygt 1 000 stadsstater som alla hade sitt eget politiska styrelseskick. Varje stadsstat hade sin egen folkförsamling där alla myndiga manliga medborgare hade rätt att delta aktivt och ett råd som förberedde ärenden.