:

Hur påverkar belastningsregistret?

Innehållsförteckning:

 1. Hur påverkar belastningsregistret?
 2. Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret?
 3. Vilka yrken kräver utdrag ur belastningsregistret?
 4. Vem kan begära ut registerutdrag?
 5. Vilka brott hamnar i belastningsregistret?
 6. Hur länge finns en dom kvar?
 7. Vad syns i belastningsregistret barn?
 8. Hur får man ut sitt brottsregister?
 9. Vilka jobb kan man få som straffad?
 10. Vilket belastningsregister?

Hur påverkar belastningsregistret?

Hur en prick i belastningsregistret kommer påverka ens liv beror sannolikt på vilket brott vi har att göra med - ett grövre brott kommer förmodligen att ha större påverkan än ett brott av lindrigare karaktär. Potentiellt kan ens möjligheter att få jobb samt att resa till länder som kräver visum påverkas.

Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret?

Utdraget visar en anteckning om att personen finns i belastningsregistret. Det visar däremot inte vilket brott eller påföljd personen har fått. Har en person en belastning i registret får han eller hon inte anställas och kan heller inte få tillstånd att bedriva verksamhet.

Vilka yrken kräver utdrag ur belastningsregistret?

Du ska själv begära ett utdrag från belastningsregistret och visa upp det när din arbetsgivare begär det om du ska arbeta inom:

 • skola eller förskola.
 • LSS (barn med funktionsnedsättning)
 • annan verksamhet för barn (till exempel i en förening som fritidsledare)
 • HVB-hem (familjehem)
 • försäkringsförmedling.

Vem kan begära ut registerutdrag?

Som utgångspunkt är det endast den enskilde själv och några nämnda myndigheter, som kan begära utdrag ur ett belastningsregister. ... Även vissa arbetsgivare inom vården har rätt att ta del av uppgifterna (6, 9 och 10 §§ lagen om belastningsregister).

Vilka brott hamnar i belastningsregistret?

Belastningsregistret. Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om brottmålsdomar, godkända strafförelägganden och ordningsböter. Det är bara den som är över 15 år som kan finnas med i registret. I registret behandlas bland annat namn- och adressuppgifter samt uppgifter om gärningen.

Hur länge finns en dom kvar?

Den längsta tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret är 20 år, med undantag för att fängelsedomar gallras senast 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård gallras senast 20 år efter utskrivningen (18§ och 17§).

Vad syns i belastningsregistret barn?

Vad ingår i belastningsregistret? Belastningsregistret innefattar samtliga brott för vilka du har lagförts (3 § 1 p. lagen om belastningsregister (BRL)). När det angår registrering av lagfört brott som resulterat i påföljden böter gallras dessa ur registret 5 år efter domen (17 § 9 p.

Hur får man ut sitt brottsregister?

Hur går jag tillväga för att kolla upp brottsregistret? Ett brottsregisterutdrag eller utdrag från belastningsregistret som det också kallas kan beställas direkt från polisen. Det krävs dock att det görs av den person det gäller, som måste fylla i en blankett och skicka in till polisen.

Vilka jobb kan man få som straffad?

Det är bara några arbets-givare som enligt lagen ska begära att en person som de vill anställa ska visa upp information från belastningsregistret. Det gäller till exempel vissa arbetsgivare inom skola och förskola. De måste veta att ingen i personalen är dömd för till exempel sex-brott mot barn.

Vilket belastningsregister?

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet.