:

Kan arbetsgivaren kräva att du jobbar övertid vissa dagar?

Innehållsförteckning:

  1. Kan arbetsgivaren kräva att du jobbar övertid vissa dagar?
  2. Vad händer om man jobbar mer än 200 timmar övertid?
  3. Vad får man i övertid?
  4. Hur många timmar övertid kan arbetsgivaren kräva?
  5. Har arbetsgivaren rätt att beordra övertid?
  6. Vad räknas som övertid?
  7. Får man jobba 6 timmar utan rast?
  8. Vad händer om man jobbar för mycket?
  9. Vilka problem kan det innebära för en anställd när arbetsgivaren beordrar övertid?
  10. Hur länge får man beordra övertid?

Kan arbetsgivaren kräva att du jobbar övertid vissa dagar?

Om arbetsgivaren bedömer att det finns särskilda skäl för det, kan arbetsgivaren begära att arbetstagare ska arbeta på övertid, se 4 kap. 18 § villkorsavtalen. ... Arbetsgivaren får inte begära övertidsarbete av en arbetstagare som är partiellt sjukskriven, partiellt föräldraledig med stöd av lag eller för vård av barn.

Vad händer om man jobbar mer än 200 timmar övertid?

Allmän övertid är 200 timmar per kalenderår. I kollektivavtalen kan det finnas undantag, men om du inte har kollektivavtal så gäller huvudregeln. ... Det är bara ett sätt som du kompenserar övertiden för. Sammanfattningsvis måste du söka dispens hos Arbetsmiljöverket om du vill att arbetstagaren ska jobba mer övertid.

Vad får man i övertid?

I de flesta avtal är övertidsersättningen månadslön delat i 72 för varje timme efter klockan 20.00 på kvällar och på helger. Om både din arbetsgivare och du vill, så kan övertidsersättningen istället tas ut i form av kompensationsledighet med 2 timmar för varje timme.

Hur många timmar övertid kan arbetsgivaren kräva?

Max 50 timmar Enligt arbetstidslagen får du inte jobba över mer än 50 timmar på en månad och sammanlagt 200 timmar på ett år. Men arbetsgivare kan få dispens antingen genom en överenskommelse med facket eller från Arbetsmiljöverket.

Har arbetsgivaren rätt att beordra övertid?

Övertid ska beordras av arbetsgivaren i förväg eller godkännas i efterhand. Övertidsarbete får inte schemaläggas. Det krävs särskilda skäl för övertidsarbete. ... Vid kvälls- eller helgarbete har en arbetsgivare rätt att beordra anställda övertid även så sent som samma dag om det uppstår akuta behov i verksamheten.

Vad räknas som övertid?

Övertid är den arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid vid heltidsarbete. Övertid ska inte läggas som en regelbunden del i arbetstiden, utan är ett extraordinärt inslag i arbetet. Villkoren kring övertid kan regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och varierar på olika arbetsplatser.

Får man jobba 6 timmar utan rast?

Av arbetstidslagen framgår att arbetstiden ska förläggas så att de anställda inte arbetar mer än fem timmar i följd. Därefter måste en rast läggas ut. Det finns inga regler om hur lång en rast ska vara.

Vad händer om man jobbar för mycket?

Att arbeta för mycket kan självklart innebära en risk för hälsan med stressjukdomar, ryggont, huvudvärk till följd, men det medför också sociala risker – det blir lätt ensamt.

Vilka problem kan det innebära för en anställd när arbetsgivaren beordrar övertid?

Om din arbetsgivare har beordrat övertid kan du som huvudregel inte vägra att arbeta. Skulle du trots det vägra övertidsarbetet kan arbetsgivaren erinra om arbetsvägran. Flera sådana varningar kan i värsta fall leda till uppsägning.

Hur länge får man beordra övertid?

8 § När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid).