:

Hur ska man blanda glykol?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska man blanda glykol?
  2. Är glykol och kylarvätska samma sak?
  3. Kan man blanda glykol?
  4. Vart ska man hälla glykol?
  5. Hur många procent glykol?
  6. Varför har man glykol i kylarvätska?
  7. Varför ska man inte blanda röd och blå glykol?

Hur ska man blanda glykol?

Ren glykol fryser vid ungefär -10 grader. Koncentrerad vätska ska för bästa effekt och frysskydd blandas 50/50 med vatten. Vid högre koncentration försämras värmeupptagningsförmågan och blandar man i mindre försämras korrosionsskyddet och frysskydd.

Är glykol och kylarvätska samma sak?

Kylarvätska består av lika delar glykol och vatten och glykolens uppgift är att höja kokpunkten och sänka fryspunkten för att förhindra att kylarvätskan fryser när motorn är kall. Det finns två olika typer av glykol, kolla upp i instruktionsboken vilken som passar bäst till din bil.

Kan man blanda glykol?

Beroende på tillverkare, tillsatser och avsedd användning färgas glykolen. Därför bör man inte blanda olika kylvätskor – särskilt inte etylen och propylenglykol, även om basprodukten i sig, egentligen är blandbar. Men olika tillsatser och egenskaper kan då slå ut varandra.

Vart ska man hälla glykol?

Fyll på glykol i expansionskärlet när nivån ligger nära min-strecket. Expansionskärlets läge hittar du i bilens instruktionsbok. När du fyller på glykol ska du aldrig slå på koncentrerad glykol utan alltid en blandning med glykol och vatten.

Hur många procent glykol?

Glykolen fungerar även som rostskydd i motorn. När du blandar din glykol är en rekommenderad blandning 50 procent vatten och 50 procent glykol som ger en fryspunkt på ca -40 °C samtidigt som den höjer kokpunkten till ungefär 108 °C.

Varför har man glykol i kylarvätska?

Kylarvätskan innehåller ofta etylenglykol för att vätskan inte ska frysa och för att smörja och skydda motorn från korrosion. Ren glykol är färglös, men tillverkare färgar ofta den färdiga produkten exempelvis grön eller blå.

Varför ska man inte blanda röd och blå glykol?

När man blandar röd med grön/blå så blir det efter ett tag en sörja som liknar kylarcement, enligt tidningen Vi Bilägare ska det dock inte göra nån skada.