:

Hur plantera vinranka i växthus?

Innehållsförteckning:

  1. Hur plantera vinranka i växthus?
  2. När kommer vindruvorna?
  3. När gödsla vinranka?
  4. Hur snabbt växer en vinranka?
  5. När skördar man vindruvor?
  6. När ska man börja vattna vindruvor?
  7. Hur stor kruka behöver en vinranka?

Hur plantera vinranka i växthus?

Vinrankan ska helst planteras i marken så att rötterna kan söka vatten och näring på djupet, i kruka kan det vara svårt att tillgodose vinrankans krav. Om möjligt, sätt den gärna i nordvästra- eller nordöstra hörnet på växthuset och led rankorna mot söder.

När kommer vindruvorna?

Vindruvor kräver en varm och lång växtsäsong. Plantera dem därför på en varm skyddad plats, mot förslagsvis en södervägg. Det kan löna sig att plantera tidigt på våren så plantorna får god tid till att etablera sig på platsen innan vintern kommer.

När gödsla vinranka?

Gödsla på våren med kogödsel. Till staketdruvor kan även rhododendrongödsel användas. Vinrankan är en klängväxt som kan växa bortåt 3 m per säsong. Därför är beskärningen viktig.

Hur snabbt växer en vinranka?

– Från varje öga växer det sedan ut ett skott och när vinrankan är tillräckligt gammal kommer det blommor på dessa skott. – Vissa sorter kan till och med ge druvor på en ettårig ranka, men normalt tar det tre till fem år innan de börjar ge skörd. – Växer vinrankan i kruka sparas max 20 druvklasar, resten gallras bort.

När skördar man vindruvor?

När skördas druvorna? På norra halvklotet börjar skörden i september–oktober och på det södra i mars–april. Den exakta tidpunkten beror på hur mogna druvorna är och förhållandet mellan socker och syra. Druvor från en och samma vingård kan variera i mognad för att de växer i olika lägen.

När ska man börja vattna vindruvor?

Tidigt på våren vattnas jorden kring rötterna igenom. Vin börjar tidigt sava och knopparna kan börja spricka fram redan i mars.

Hur stor kruka behöver en vinranka?

Et pH-värde mellan 5 och 6 är bra. För at åstadkomma en sådan jord blandar man upp den jord som finns på platsen med rhododendronjord eller okalkad torv. Vill man plantera en vinranka på balkongen bör man använda en så stor kruka som möjligt, åtminstone 40-50 liter.