:

Hur tillverkas Arlas förpackningar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur tillverkas Arlas förpackningar?
  2. Hur sorterar man mjölkförpackningar?
  3. Hur gör man ett mjölkpaket?
  4. Hur tillverkas Arlas mjölkpaket?
  5. Vad är en mjölkförpackning gjord av?
  6. Vad är Plastkorkar gjorda av?
  7. Hur sorterar man pappersförpackningar?
  8. Hur sorterar man raklödder?
  9. Hur kommer mjölk från ko?
  10. Hur tillverkas mellanmjölk?

Hur tillverkas Arlas förpackningar?

Den råvara som används i de nya korkarna kommer från sockerrör som odlas i Brasilien. Av sockerrören görs etanol som i sin tur förädlas till så kallad förnybar polyeten (PE), alltså en sorts plast. De nya korkarna återvinns också som plast.

Hur sorterar man mjölkförpackningar?

Skruva av plastkorken och sortera den som plast. Du behöver däremot inte bända loss plastdelen som sitter på själva mjölkpaketet. När en förpackning består av flera olika material sorterar du utifrån det dominerande materialet. Ett mjölkpaket sorteras därför som en pappersförpackning.

Hur gör man ett mjölkpaket?

Fibrerna förs ut på en vira (en duk med små hål), där vattnet rinner av och går sedan in i pappersmaskinen där de pressas samman i flera fiberlager. Det sammanpressade materialet torkas och bestryks med en blandning av krita, lera och bindemedel för att det ska bli lättare och snyggare att trycka på.

Hur tillverkas Arlas mjölkpaket?

Den vanligaste förpackningen i Sverige kallas vätskekartong och är gjord av förnybar kartong som är förstärkt med plast. Jämfört med våra andra förpackningar har den låg klimatpåverkan. Livscykelanalys (LCA) är en bra metod för att få veta vad vi på Arla kan göra för att minska förpackningens miljö- och klimatpåverkan.

Vad är en mjölkförpackning gjord av?

Av vilka material är Tetra Pak förpackningar gjorda? Ungefär ¾ är kartong. Resten är plast (framförallt polyeten men även polypropen) och i våra aseptiska produkter finns även en tunn aluminiumfilm.

Vad är Plastkorkar gjorda av?

Den råvara som används i de nya korkarna kommer från sockerrör som odlas i Brasilien. Av sockerrören görs etanol som i sin tur förädlas till så kallad förnybar polyeten (PE), alltså en sorts plast. De nya korkarna återvinns också som plast.

Hur sorterar man pappersförpackningar?

Pappersförpackningarna lämnas på en återvinningsstation eller om avsedd behållare finns i fastighetens soprum. Du kan också beställa hämtning av pappersförpackningar hemma. Platta till förpackningen för att spara utrymme.

Hur sorterar man raklödder?

Raklödderflaska (tom) sorteras som metallförpackningar ÅTERVINNING De metallförpackningar du sorterar ut blir råvara för nya metallprodukter. Det sparar energi och malm.

Hur kommer mjölk från ko?

När korna har mjölkats samlas mjölken i en tank på gården och kyls ner till 4 °C. Mjölkbilen kör mjölken till mejeriet där den pumpas in i kylda silotankar och förvaras innan den blir olika mjölkprodukter och förpackas. Mjölken kontrolleras både på gården och mejeriet så att den håller bra kvalitet.

Hur tillverkas mellanmjölk?

När grädden återblandas med skummjölken bestäms fetthalten på mjölken. Detta kallas standardisering och betyder att mjölk med olika fetthalter kan produceras, till exempel 0,5 procent för lättmjölk, 1,5 procent för mellanmjölk och 3,0 procent för standardmjölk.