:

Var finns det regnskogar i världen?

Innehållsförteckning:

  1. Var finns det regnskogar i världen?
  2. Hur är det att bo i en regnskog?
  3. Vad är typiskt för regnskogar?
  4. Hur många regnskogar finns det i världen?
  5. Hur mycket regnskog avverkas?

Var finns det regnskogar i världen?

I dag är regnskogen främst koncentrerad till tre områden runt ekvatorn. Det största utgörs av regnskogen Amazonas i Sydamerika. Den näst största skogen finns i centrala Afrika, det så kallade Kongobäckenet, och det tredje området finns inom den Indo-malaysiska regionen i Sydostasien, Sundaland.

Hur är det att bo i en regnskog?

Världens regnskogar är jordens rikaste platser när det gäller biologisk mångfald – här finns mer än hälften av alla landlevande djur- och växtarter! Skogarna ger oss mat, mediciner, rent vatten och bromsar klimatförändringarna genom att binda och lagra enorma mängder kol.

Vad är typiskt för regnskogar?

Tropisk regnskog: En naturtyp som förekommer i tropikerna, det vill säga området kring ekvatorn. Tropiskt regnskogsklimat kännetecknas av att nederbörden är jämnt fördelad över året, till skillnad från tropiskt monsunklimat med dess årliga regnperioder.

Hur många regnskogar finns det i världen?

Antalet regnskogar går inte att svara på eftersom man då måste precisera mer vad man själv menar med en regnskog. Men det finns tre huvudområden med tropisk regnskog. Jordens största regnskogsområde är Syd- och Mellanamerika med det väldiga Amazonas.

Hur mycket regnskog avverkas?

FAO, ett FN-organ som handhar skogsfrågor och regelbundet samlar in data ifrån jordens olika skogar, visar i sina rapporter att det sedan 1960 har varit en relativt konstant avverkningsnivå på ca 15 miljoner ha/år vilket motsvarar ca 0,8-0,9 procent per år av jordens regnskogar.