:

Hur ser man om ämnet bildar en fällning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser man om ämnet bildar en fällning?
  2. Är silvernitrat lättlösligt?
  3. Var finns Jonföreningar?
  4. Hur bildas silverklorid?
  5. Vad menas med ett reagens?
  6. Vilka ämnen ger fällning?

Hur ser man om ämnet bildar en fällning?

Med hjälp av dessa tumregler kan man uppskatta vilket salt som fälls ut om man blandar två saltlösningar. En lösning med BaCl2 och en med AgNO3 blandas och vi ser en fällning. De salter som teoretiskt kan fällas ut är de två nya salter vi kan kombinera ihop från jonerna i den kombinerade lösningen.

Är silvernitrat lättlösligt?

Nej, silvernitrat är lättlösligt (alla nitrater är lättlösliga). Men det SvanteR säkert tänker på är att om man blandar det lättlösliga saltet silvernitrat med det lättlösliga saltet natriumklorid (alla natriumsalter är lättlösliga) så bildas det en fällning av det svårlösliga saltet silverklorid.

Var finns Jonföreningar?

Jonerna sätter ihop sig i ett mönster som upprepar sig - en kristallstruktur. Kemiska föreningar som består av joner kallas jonföreningar. I en natriumkloridkristall är jonerna placerade så här, varannan natriumjon, varannan kloridjon.

Hur bildas silverklorid?

Slutsats: Att det bildades silverklorid beror på att silvernitrat innehåller silver joner Ag+ och natriumklorid innehåller kloridjoner Cl-. Formeln för reaktionen ser ut så här: AgNo3 (aq) + NaCl (aq) ---> AgCl (s) + NaNo3 (aq). Silverjoner är reagens på kloridjoner.

Vad menas med ett reagens?

Reagenser är ämnen avsedda för påvisande eller bestämning av något annat ämne med kemisk eller mikroskopisk teknik, särskilt vid analys.

Vilka ämnen ger fällning?

Orsaken till att fällning bildas är alltid att lösligheten för ämnet överskrids. Men vad som gör att lösligheten överskrids kan bero på flera saker: Kemisk reaktion: Exempelvis reagerar silverjoner med kloridjoner till svårlöslig silverklorid när lösningar av silvernitrat och natriumklorid blandas.