:

Hur blir det moln?

Innehållsförteckning:

 1. Hur blir det moln?
 2. Hur bildas fjädermoln?
 3. Vad betyder Makrillmoln?
 4. Hur bildas Cumulonimbusmoln?
 5. Vad finns det för moln?
 6. Hur bildas moln och nederbörd?
 7. Vad innebär fjädermoln?
 8. Hur ser ett fjädermoln ut?
 9. Vad betyder Slöjmoln?
 10. Vilka olika typer av moln finns det?

Hur blir det moln?

Majoriteten av moln består av små vattendroppar eller iskristaller. Moln uppstår vanligen när fuktig luft tvingas röra sig uppåt och då avkyls. Då kondenserar vattenångan i luften och blir till små vattendroppar eller iskristaller.

Hur bildas fjädermoln?

Dessa moln uppkommer när ett lågtryck med regn närmar sig. Dessa moln kallas även skiktmoln och innehåller regndroppar, och ligger på ungefär 5 kilometers höjd. Till en början kan solen kika igenom, men då är den inte stark, utan ses som genom en mattglasskiva.

Vad betyder Makrillmoln?

Cirrocumulus är högt liggande molnslag som består av små vita molntussar ofta uppradade i band. Cirrocumulus förekommer i skikt och påminner om Altocumulus, men är i huvudsak ett moln som består av iskristaller, till skillnad mot Altocumulus som till större delen är ett vattenmoln.

Hur bildas Cumulonimbusmoln?

Cumulonimbus (bymoln eller åskmoln) kallas en typ av moln som har en stor vertikal utsträckning. De bildas genom kraftig hävning av luften, som kan uppstå genom att solen värmer upp jordytan eller då luften strömmar över ett varmare underlag.

Vad finns det för moln?

10 moln - huvudgrupperna:

 • Stackmoln (Cumulus)
 • Dimmoln (Stratus)
 • Regnmoln (Nimbostratus)
 • Åsk- och bymoln (Cumulonimbus)
 • Valkmoln (Stratocumulus)
 • Böljemoln (Altocumulus)
 • Skiktmoln (Altostratus)
 • Fjädermoln (Cirrus)

Hur bildas moln och nederbörd?

Molnen löses upp igen när luften sjunker och kyls av inom större områden. De små vattendropparna klumpas då ihop till regnmoln. Till slut blir vattendropparna så stora att de är för tunga för att sväva i luften varefter de faller till marken som nederbörd...

Vad innebär fjädermoln?

Cirrus tillhör de höga molnen och är ofta tunna med ett trådigt fjäderlikt utseende då de består av iskristaller. De kan även vara täta och är ibland delvis slöjlika. Eftersom de ligger väldigt högt skyms de ofta av moln i lägre nivåer. ...

Hur ser ett fjädermoln ut?

Cirrus eller fjädermoln, förkortas Ci, är ett huvudmolnslag med tunna och högt belägna moln som ser ut som trådar eller fågelfjädrar. Cirrus kan förekomma ensamma eller tillsammans och då ibland ordnade i linjer. ... Cirrus befinner sig ofta på 8 000 till 9 000 meters höjd och består nästan uteslutande av iskristaller.

Vad betyder Slöjmoln?

Slöjmoln. Fjädermolnen följs ofta av slöjmoln som gör att himlen ser mjölkaktig ut. ... Slöjmoln finns högt upp i himlen och det innehåller massor av iskristaller. Iskristallerna gör att det kan bildas en ljusring runt solen som är ett så kallat halofenomen.

Vilka olika typer av moln finns det?

Moln med stor vertikal utsträckning

 • Regn- eller snömoln (Nimbostratus, Ns)
 • Stackmoln (Cumulus, Cu)
 • Åsk- eller bymoln (Cumulonimbus, Cb)