:

Hur länge Lobotomerade man i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge Lobotomerade man i Sverige?
  2. När slutade man med lobotomi i Sverige?
  3. Vilka var konsekvenserna vid lobotomi?
  4. Hur uppkom lobotomi?
  5. När började man Lobotomera?
  6. Hur många dog av lobotomi?
  7. Varför gör man ECT?
  8. Varför ges elchocker?

Hur länge Lobotomerade man i Sverige?

Cirka 13000 personer lobotomerades i Norden under 1940- och 1950-talen, varav 4500 var svenskar. I förhållande till befolkningen, låg de skandinaviska länderna i topp när det gällde att utföra detta ingrepp. I mitten av 1960-talet upphörde i stort sett alla former av lobotomi.

När slutade man med lobotomi i Sverige?

1954 hade de flesta upphört att utföra lobotomeringar, men så sent som 1963 utfördes en regelrätt lobotomi. I dag förekommer psykokirurgi i begränsad omfattning på patienter med svår kronisk ångest, där annan medicinsk behandling misslyckats.

Vilka var konsekvenserna vid lobotomi?

Biverkningarna har i vissa fall varit fruktansvärda. Över hälften av de opererade fick visserligen betydligt mindre ångest eller tvång efter ingreppet, men så många som var tredje drabbades av allvarliga personlighetsförändringar som apati och likgiltighet.

Hur uppkom lobotomi?

Lobotomi var under 1940- och 50-talen en vedertagen behandling. Freeman var en framgångsrik pionjär, USA:s främste lobotomör, och han hann föröda över tusen hjärnor innan hans guldålder var över. Tekniken med ishackan hade han själv utvecklat.

När började man Lobotomera?

De 16 kvinnor som lobotomerades 1947 hade alla diagnosen schizofreni. Fem av kvinnorna hade varit sjuka i mer än 20 år, 9 av dem i 5–10 år och 2 mindre än 5 år. Den första lobotomin på Umedalens sjukhus (fall 1 i den särskilda lobotomi- journalen) gjordes i oktober 1947 vid Umeå lasarett.

Hur många dog av lobotomi?

Trots att upp till var sjätte patient avled fortsatte ingreppen. Totalt hann 4500 svenskar lobotomeras innan operationerna upphörde i början på 1960-talet.

Varför gör man ECT?

ECT ges oftast vid akuta episoder av allvarlig depression när andra behandlingar inte har lyckats eller då man behöver snabb effekt, tex vid överhängande självmordsrisk. Att avstå från behandling innebär en risk för att sjukdomen pågår längre. I vissa mycket allvarliga fall är ECT direkt livräddande.

Varför ges elchocker?

Elbehandling kan hjälpa vid vissa psykiska sjukdomar. Behandlingen innebär att hjärnan får svaga pulser av elektrisk ström under några sekunder. Elbehandling ger stark och snabb effekt vid svåra symtom på depression. Det kan även vara ett alternativ för dig som inte har blivit hjälpt av annan antidepressiv behandling.