:

Hur bevittnar man?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bevittnar man?
  2. Hur bevittnas en namnteckning?
  3. Får min fru bevittna min namnteckning?
  4. Hur bevittnar man en kopia?
  5. Hur styrker man en kopia?
  6. Kan svärson bevittna testamente?

Hur bevittnar man?

när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter.

Hur bevittnas en namnteckning?

Vittnesmeningen bör formuleras så att det framgår att vittnena förstår att det är ett testamente de bevittnar och att ”du är vid dina sinnens fulla bruk”. Två personer ska samtidigt bevittna din namnteckning när testamentet skrivs under. Vittnena får inte vara släkt eller arvtagare till dig och måste ha fyllt 15 år.

Får min fru bevittna min namnteckning?

Enligt 10 kap. 4 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637, så får inte heller testatorns make, syskon eller den som står i rätt upp eller nedstigande släktskap bevittna ett testamente. Det är således enbart vid upprättande av testamente som nära släktingar inte får bevittna en namnteckning.

Hur bevittnar man en kopia?

Personen ska skriva på kopian att den stämmer överens med originalet (exempel: ”jag intygar att kopian stämmer överens med originalet” eller "vidimeras"). Personen ska också skriva sin namnteckning på kopian, sitt namnförtydligande och telefonnummer, inklusive landsnummer.

Hur styrker man en kopia?

Bestyrk en kopia så här

  1. Kontrollera att originalet och kopian är likadana. ...
  2. Skriv att du intygar att kopian stämmer överens med originalet och din namnteckning på kopian, till exempel: ”Jag intygar att denna kopia överensstämmer med originalet:”. ...
  3. Skicka kopian till oss med post.

Kan svärson bevittna testamente?

Vittnena får inte vara nära släkt till dig (till exempel förälder, barn, svärföräldrar, svärdotter, svärson, make, syskon). Sinsemellan får de däremot vara gifta eller släkt med varandra. Vittnena ska inte vara jäviga och får inte omnämnas i testamentet förutom själva bevittningen.