:

Hur vet jag om någon är missbrukare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet jag om någon är missbrukare?
 2. Hur beter sig en person som tar droger?
 3. Vad är en missbrukare?
 4. Hur vet man om man är missbrukare?
 5. Hur lämnar man en missbrukare?
 6. Hur bemöter man en missbrukare?
 7. Vad händer i kroppen när man tar narkotika?

Hur vet jag om någon är missbrukare?

STATUSTECKEN OCH SYMTOM

 1. Förhöjd grundstämning (hypomani)
 2. Motorisk oro.
 3. Agitation och/eller aggressivitet.
 4. Vidgade pupiller.
 5. Förhöjt blodtryck.
 6. Minskad aptit.
 7. Minskat sömnbehov.

Hur beter sig en person som tar droger?

En vanlig bieffekt från missbruk är försämrad sömn, magsmärtor, huvudvärk och andra problem som kan leda till att personen i fråga uppvisar allt högre frånvaro från jobbet. Detta behöver inte alltid vara en ökad sjukfrånvaro, utan kan även innebära att personen börjar komma in allt senare på morgnarna.

Vad är en missbrukare?

Vad är ett missbruk? Med missbruk menas att använda substanser som till exempel alkohol och narkotika, på ett sätt som skadar hälsan och relationer. När ett missbruk får pågå en längre tid finns risken att bli beroende.

Hur vet man om man är missbrukare?

En person som har ett missbruk har inte längre kontroll att bestämma över sitt beroende, det blir istället alkoholen eller drogerna som styr livet. Missbruket får i stort sätt alltid negativ påverkan på familjen och andra som lever med en person som är beroende av alkohol, droger eller läkemedel.

Hur lämnar man en missbrukare?

8 råd för anhöriga till alkoholister och missbrukare

 1. Lär dig så mycket du kan om beroende. ...
 2. Skuld och skam är ingen hjälp på vägen. ...
 3. Våga be om hjälp – det finns stöd att få ...
 4. Prata av dig – dela med dig av dina känslor. ...
 5. Rör på dig regelbundet – minska stressrelaterad ohälsa. ...
 6. Fortsätt göra det som gör dig lycklig.

Hur bemöter man en missbrukare?

Anhöriga till missbrukare kan i de flesta kommuner även ta kontakt och få stöd av så kallade anhöriggrupper. Som vän kan man visa att man inte accepterar droger, men också att man finns där som stöd och sällskap. Man kan alltid hitta på saker tillsammans och då kräva att det är drogfritt.

Vad händer i kroppen när man tar narkotika?

Droger påverkar dig på olika sätt Du får sämre minne och svårare att tänka, om du använder drogerna ofta. Andra sorters droger gör att du känner dig pigg, lycklig eller får bättre självförtroende en stund. Du kan också få ont i huvudet, feber, känna att hjärtat slår snabbare eller få svårt att andas.