:

Hur fungerar en kikare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar en kikare?
  2. Vad är en bra kikare?
  3. Vad är det som gör att bilden blir rättvänd i en kikare?
  4. När kom kikaren?
  5. Hur långt kan man se med en kikare?
  6. Hur fungerar avståndsmätare i kikare?
  7. Vad ska man tänka på vid köp av kikare?
  8. Vad betyder 10x50 på kikare?
  9. Vilken del i ögat motsvarar kamerans slutare?
  10. Vilken lins har en kikare?

Hur fungerar en kikare?

En tubkikare består av ett rör (tuben) med ett system av linser. Man tittar genom ett okular som ofta är utbytbart då olika situationer kan kräva olika förstoringsgrad. ... Syftet med tubkikare är att erhålla större förstoring så att man bättre ser avlägsna föremål eller kan upptäcka dem på längre avstånd.

Vad är en bra kikare?

För kikare med över 10x förstoring rekommenderar vi att man använder stativ. Använder du ett stabilt stativ och underlag så kan du använda kikare med betydlig högre förstoring och ändå få en tydlig bild. Skall du använda kikaren på sjön så rekommenderar vi att du väljer en kikare som inte har mer än 7x förstoring.

Vad är det som gör att bilden blir rättvänd i en kikare?

I konventionella kikare finns förutom objektiv och okular också prismor. De två förstnämndas funktion tror jag mig förstå, men vad gör prismorna? ... Prismorna gör kikaren kortare och mindre. Prismorna fungerar som speglar och måste vara placerade så att bilden blir rättvänd.

När kom kikaren?

Första teleskopet Teleskopets historia började på 1600-talet, då den holländske optikern Hans Lippershey uppfann världens första kikare. Galileo Galilei, professor i matematik vid universitetet i Padova, var inte astronom, men han blev nyfiken på kikaren och byggde en egen.

Hur långt kan man se med en kikare?

Med synfält menas den bredd man kan se i en kikare på ett visst avstånd, för en kikare med 8x förstoring så är ett synfält på runt 120-130 meter standard, en kikare med 10x förstoring ligger å sin sida närmare 100-110 meter i synfält.

Hur fungerar avståndsmätare i kikare?

Med en enkel knapptryckning mäts avståndet till målet och visas i digital displayen inom någon sekund. Vissa avståndsmätare har också det som kallas SCAN funktion, vilket gör att den kan mäta ett flertal gånger över ett större område med endat en knapptryckning och man kan ”svepa” över ett flertal objekt.

Vad ska man tänka på vid köp av kikare?

Den som ska köpa kikare måste också fundera över graden av förstoring, alltså hur nära man vill komma sitt objekt. Andra parametrar är hur stort synfält man ska få med när man tittar i kikaren, och hur mycket ljus linsen ska släppa in. Detta får man sedan väga mot kikarens vikt och hur lätt den är att använda.

Vad betyder 10x50 på kikare?

Kikare namnges genom tex. 8x42 eller 10x50 varav de första siffrorna anger vilken förstoring kikaren har. Oftast kan 8x vara lättare att titta i då 10x kan bli lite mer skakigt, men vill du komma så nära som möjligt så kan 10x vara bra för dig. Det finns vissa handkikare med 12x eller till och med 15x förstoring.

Vilken del i ögat motsvarar kamerans slutare?

En kamera fungerar precis som vårt öga: objektivet samlar ljusstrålarna och avbildar bilden på filmen. Hornhinnan och linsen i ögat motsvarar kamerans linser, pupillen övertar funktionen som bländare. Slutligen blir bilden avbildad på näthinnan på motsvarande sätt som på filmen i kameran.

Vilken lins har en kikare?

Kikaren och teleskopet. Idén är att använda en svag lins först (objektiv) och en starkare en bit därefter (okular=eng. eyepiece).