:

Hur bokföra försäljning av fonder?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra försäljning av fonder?
  2. Hur betalar du skatten i fonden?
  3. Vad betalar man för skatt när man handlar med fonder?
  4. Hur ska du betala skatt på vinster i fonder?
  5. När betalar du schablonskatt för fonder?

Hur bokföra försäljning av fonder?

Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i värdepapper klassificerar aktier som varulager. Inköp av aktier som är finansiella anläggningstillgångar bokförs normalt i kontogrupp 13 och resultatet vid försäljning av sådan aktier bokförs i kontogrupp 82.

Hur betalar du skatten i fonden?

  • Vid direktsparande i fonden (dvs sparandet sker inte via en kapitalförsäkring eller ett ISK): Då betalar du skatten när du säljer dina fondandelar. Skatten är 30 procent av den vinst du har gjort i fonden. Skatten betalas via deklarationen året efter.

Vad betalar man för skatt när man handlar med fonder?

  • Vad betalar man för skatt när man handlar med fonder? Det beror på vilken typ av konto du har fonderna på. Om du säljer dina fonder med vinst beskattas vinsten med 30 % om du har fonderna på en depå eller ett aktie- & fondkonto.

Hur ska du betala skatt på vinster i fonder?

  • När du direktsparar i fonder ska du också betala skatt om 30 procent på vinster vid försäljning av andelar och 30 procent på utdelningar.

När betalar du schablonskatt för fonder?

  • När du direktäger fonder, det vill säga inte i ett ISK, pension- eller kapitalförsäkring, betalar du en årlig schablonskatt för dina fonder - så kallad fondskatt. Den tas ut genom att 0,4 % av värdet på din fond per den ingången till året, dvs 31 december föregående år, och kommer förtryckt i deklarationen som en schablonintäkt.