:

Hur mycket skatt betalar man när man jobbar på timanställning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket skatt betalar man när man jobbar på timanställning?
  2. När ska statlig skatt betalas?
  3. Vilken skatt betalar du på din lön i absoluta tal?
  4. Hur betalar man inkomstskatt till staten?
  5. Vad är en marginalskatt på 504 000 kronor per månad?

Hur mycket skatt betalar man när man jobbar på timanställning?

Du drar av 30 procent i skatt från ersättning för arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka.

När ska statlig skatt betalas?

  • Brytpunkten för statlig skatt är årslönen innan det har gjorts ett obligatoriskt grundavdrag. Statlig skatt ska betalas först när skiktgränsen är uppnådd inomstmässigt, vilket alltså motsvarar årslönen minus grundavdraget.

Vilken skatt betalar du på din lön i absoluta tal?

  • Alltså den skatt du faktiskt betalar på din lön i absoluta tal i kronor. Vid en inkomst på 42 000 betalar du sammanlagt, efter grund- och jobbskatteavdrag, ungefär 24 procent i effektiv skatt eller drygt 10 000 kronor. Vid ett lönepåslag till 43 000 har du kommit över gränsen för statlig skatt.

Hur betalar man inkomstskatt till staten?

  • När en anställd tjänar tillräckligt mycket, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Vad är en marginalskatt på 504 000 kronor per månad?

  • Något förenklat kan man säga att de allra flesta, alla med inkomster som understiger 504 400 kronor per år eller 42 000 kronor i månaden, betalar en marginalskatt på 30-35%. De som tjänar över 504 000 får en marginalskatt på ca 50% och de som tjänar över 703 000 kronor får i sin tur en marginalskatt på ungefär 55%.