:

När ska timlön betalas ut?

Innehållsförteckning:

 1. När ska timlön betalas ut?
 2. Hur funkar timlön?
 3. Vilka uppgifter behövs för lön?
 4. När ska man få sin lön?
 5. Vilken är bättre månadslön eller timlön?
 6. Vad är det för skillnad på timlön och månadslön?
 7. Vad räknas som lön?
 8. Hur betala ut lön?

När ska timlön betalas ut?

Det vanligaste datum för utbetalning är den 25:e i varje månad. Vilken dag som lönen ska betalas ut på arbetsplatsen står normalt i ditt anställningsavtal.

Hur funkar timlön?

De vanligaste omräkningarna av månadslön är: Timlön = månadslönen dividerat med 167. Dagslön = månadslönen dividerat med 21. Dagslön per kalenderdag = månadslönen x 12 dividerat med 365.

Vilka uppgifter behövs för lön?

En lönespecifikation bör också innehålla följande uppgifter

 • Namn, adress och organisationsnummer till arbetsgivaren.
 • Namn, adress och personnummer på den anställda.
 • Utbetald nettolön, utbetalningsdatum.
 • Övertid, frånvaro, semesteruppgifter.

När ska man få sin lön?

Individuell lön samt fasta och rörliga lönetillägg betalas ut per kalendermånad. Du får din lön den 25:e varje månad, med vissa undantag: När den 25:e infaller på en lördag görs utbetalningen den 24:e (på fredagen). När den 25:e infaller på en söndag görs löneutbetalningen den 26:e (på måndagen).

Vilken är bättre månadslön eller timlön?

Svar: Skattemässigt spelar det ingen roll om du har timlön, daglön, veckolön, månadslön eller årslön. Inkomst av tjänst beskattas lika oavsett hur ofta lönen betalas ut. Det gäller även vid rörlig lön som provision och bonus.

Vad är det för skillnad på timlön och månadslön?

Den stora skillnaden mellan timlön och månadslön är att timlönen varierar från månad till månad beroende hur många dagar som blir arbetstid. Månadslön täcker samtliga kalenderdagar och blir lika stor oavsett en kort eller lång månad.

Vad räknas som lön?

Lön är en ersättning för ett utfört arbete eller förberedelse för att utföra ett arbete. Lönen utbetalas oftast i likvida medel, alltså pengar, men kan även utbetalas i form av varor eller tjänster.

Hur betala ut lön?

De flesta arbetsgivare betalar ut månadslönen i slutet av samma intjänandemånad, dvs lön för arbete i januari betalas ut den 25 januari. Andra arbetsgivare kan också välja att göra utbetalningen efter intjänandemånad och de anställda får då lönen månaden efter.