:

Hur räknar man ut enkel övertid?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut enkel övertid?
 2. Hur betalas mertid ut?
 3. Hur räknar man ut sitt OB?
 4. Vilka regler gäller mertid?
 5. Är mertid semesterlönegrundande?
 6. När kan arbetsgivaren beordra övertid?
 7. Hur mycket får du i övertidsersättning?
 8. Vad är gränsen för övertid på arbetsplatsen?

Hur räknar man ut enkel övertid?

Kvalificerad övertid: den individuella lönen per månad dividerat med 72. Övrig tid är enkel övertid. Övertidstillägg för enkel övertid utbetalas per timme enligt följande: Enkel övertid: den individuella lönen per månad dividerat med 94.

Hur betalas mertid ut?

Ersättning för mertid Kompensationsledighet vid mertidsarbete ges timme för timme. Mertidstillägg utbetalas per timme och är: den individuella lönen per månad (uppräknad till heltid) dividerat med 142.

Hur räknar man ut sitt OB?

OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00. Ersättning för arbete därutöver regleras i lokala avtal. Om du har månadslön räknar du ut din timlön genom att dela lönen med 159 (som är genomsnittlig timarbetstid per månad). OB-tillägget finns reglerat i kollektivavtal.

Vilka regler gäller mertid?

Den sammanlagda arbetstiden Mertid utöver allmän mertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt (extra mertid).

Är mertid semesterlönegrundande?

Mertid är normalt semestergrundande arbetstid men semesterersättningen för mertid ingår normalt i timersättningen för mertiden varför mertidsersättningen inte är semesterlönegrundande. Mertid kan också ersättas genom att den anställde får kompensationsledighet vid en annan tidpunkt med normal lön.

När kan arbetsgivaren beordra övertid?

 • Vid beordrad övertid finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att det måste utföras övertid. Det kan ske med bara någon timmes varsel. Vid kvälls- eller helgarbete har en arbetsgivare rätt att beordra anställda övertid även så sent som samma dag om det uppstår akuta behov i verksamheten.

Hur mycket får du i övertidsersättning?

 • Om du till exempel arbetar 100 timmar övertid under ett år och har en månadslön på 25 000 kronor per månad, får du 28 627 kronor i övertidsersättning.

Vad är gränsen för övertid på arbetsplatsen?

 • Om det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen gäller arbetstidslagens regler för övertid. Det innebär en gräns på maximalt 200 timmar allmän övertid under ett år och högst 50 timmar övertid under en månad. Arbetsgivaren är skyldig att föra övertidsjournal där jourtid, övertid och mertid framgår.