:

När betalas bonus?

Innehållsförteckning:

  1. När betalas bonus?
  2. När betalas Miljöbonusen ut?
  3. Hur bokföra bonus?
  4. Är bonus Momspliktigt?
  5. Hur mycket får man i Klimatbonus?

När betalas bonus?

När bonusen betalas ut kan variera från företag till företag men oftast är det en gång om året och inte sällan i början eller i slutet av året. Oftast sker den utbetalningen när företagsledningen har gjort en analys av de prestationer som åstadkommits och fastställt dessa.

När betalas Miljöbonusen ut?

Den som köper en ny bil med ett koldioxidutsläpp på högst 60 g/km vid blandad körning är berättigad till en klimatbonus. Bonusens belopp påverkas av flera faktorer och kan som högst vara 70 000 kronor. Bonusen ska betalas ut tidigast sex månader efter första registreringsdatum.

Hur bokföra bonus?

Löpande bokföring

  1. Hos säljaren: Lämnad bonus debiteras normalt konto 3732 Lämnade mängdrabatter.
  2. Hos köparen: Erhållen bonus krediteras konto 4732 Erhållna mängdrabatter eller som en minskning av varulager.
  3. Hos arbetsgivaren: Bonus till anställda debiteras normalt ett konto i kontogrupperna 70-72.

Är bonus Momspliktigt?

En kostnad för bonuslön värderas till det verkliga värdet av utnyttjade tjänster (intjänade ersättningar) under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för bonuslön. Det är ingen moms (0 %) på utgifter som avser bonus eller bonuslön.

Hur mycket får man i Klimatbonus?

Från 1 april ändras nivåerna i reglerna för klimatbonus. De nya nivåerna i bonus-malussystemet innebär att bonusen för nollutsläppsfordon höjs från 60 000 till 70 000 kronor. Samtidigt sänks gränsen för hur mycket en klimatbonusbil får släppa ut från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer.