:

Kan det bli algblomning i sjöar?

Innehållsförteckning:

  1. Kan det bli algblomning i sjöar?
  2. Hur farliga är alger?
  3. När kan man bada efter algblomning?
  4. Är det farligt att dricka sjövatten?
  5. Kan man bada i alger?

Kan det bli algblomning i sjöar?

Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten - till havs, kring kusten, i sjöar och vattendrag såväl i Sverige som utomlands. Vanligtvis blommar alger nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där.

Hur farliga är alger?

Algförgiftning, eller algtoxinförgiftning, orsakas av ett gift som bildas när vissa alger snabbt förökar sig i vattnet. Vanligaste giftalgen är cyanobakterierna. De kan avge nervgift, levergift och tarmgift.

När kan man bada efter algblomning?

Vänta några dagar med att bada efter algblomning eftersom det kan finnas algtoxiner kvar i vattnet. För vuxna människor är risken liten att drabbas av förgiftning. Men eftersom barn, speciellt småbarn, får i sig vatten lättare är det större risk att de blir förgiftade om de badar där det är algblommning.

Är det farligt att dricka sjövatten?

Om man dricker sjövatten som inte har renats och som innehåller giftiga cyanobakterier kan man få i sig stora mängder toxiner. Därför bör man aldrig dricka sjövatten direkt från sjön.

Kan man bada i alger?

Nu har sommarens ytansamlingar av cyanobakterier börjat spridas i Östersjön och kan med kort varsel även nå ön. Var vaksam om du ser att algerna börjar samlas och undvik att bada vid tydlig algblomning eftersom det vattnet är giftigt att svälja och kan ge hudirritationer.