:

När betalar man för passet?

Innehållsförteckning:

  1. När betalar man för passet?
  2. Kan någon annan hämta ut mitt pass?
  3. Hur skaffar man pass?
  4. Vad gör man med gammalt pass?
  5. Måste man ha med sig sitt gamla pass?
  6. Kan man hämta ut pass utan leg?

När betalar man för passet?

Foto tas på passexpeditionen när du hämtar ett nytt. Pass kostar 400 kronor, nationellt id-kort kostar 400 kronor. Du betalar när du söker.

Kan någon annan hämta ut mitt pass?

För att få ut ditt pass eller id-kort behöver du komma personligen till passexpeditionen. Du kan inte hämta ut åt någon annan, även om du har fullmakt.

Hur skaffar man pass?

Du som är svensk medborgare kan ansöka om pass eller nationellt id-kort hos polisen. Du behöver boka tid och personligen komma till passexpeditionen med en giltig id-handling. Du kan ansöka om pass och nationellt id-kort var du vill i Sverige. Sedan kan du välja på vilken passexpedition du vill hämta ut det.

Vad gör man med gammalt pass?

Om du har fått ett nytt pass eller nationellt id-kort är du skyldig att lämna det gamla för makulering. Den gamla resehandlingen får inte användas. Om du förlorar ditt pass eller nationella id-kort utomlands ska du kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Måste man ha med sig sitt gamla pass?

Om du har fått ett nytt pass eller nationellt id-kort är du skyldig att lämna det gamla för makulering. Den gamla resehandlingen får inte användas. Om du förlorar ditt pass eller nationella id-kort utomlands ska du kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Kan man hämta ut pass utan leg?

På passexpeditionen Om du har behov av det under handläggningstiden måste du ta med det när du hämtar ut det nya. Du behöver ha med dig giltig id-handling till passexpeditionen. Om du saknar giltig id-handling kan du ta med dig någon som intygar din identitet, förutsatt att hen är godkänd intygsgivare.