:

Vart kommer grundvatten ifrån?

Innehållsförteckning:

 1. Vart kommer grundvatten ifrån?
 2. Hur får man fram grundvatten?
 3. Varför är det brist på vatten?
 4. Hur lång tid tar det för vatten att nå grundvatten?
 5. Vad är grundvatten ne se?
 6. Vad är grundvatten och ytvatten?
 7. Vad är konstgjort grundvatten?
 8. Hur stor del av dricksvattnet kommer från grundvattnet?
 9. Vart är det brist på vatten?
 10. Vilka länder har mest brist på vatten?

Vart kommer grundvatten ifrån?

Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det bildas av regn- och smältvatten som sipprar genom jorden och marklagren och slutligen fyller hålrum och sprickor i berggrunden.

Hur får man fram grundvatten?

Grundvatten bildas när regn- och smältvatten tränger ner genom markytan och fyller porer i marken och sprickor i berggrunden. Innan allt vattnet hunnit tränga ner avdunstar en del till atmosfären.

Varför är det brist på vatten?

Vattenbrist kan exempelvis uppstå när det är torka i landet, då behovet av vatten är stort samtidigt som det regnar för lite. Det kan också bli vattenbrist om vattenmagasinen inte fylls på tillräckligt fort för att möta efterfrågan på vatten.

Hur lång tid tar det för vatten att nå grundvatten?

Om det har varit torrt en längre tid är marken kraftigt uttorkad och mycket nederbörd går först åt till att fukta upp marken innan det kan bildas grundvatten. Vid låga grundvattennivåer behövs det dubbelt så mycket nederbörd som normalt, under ca 1 månad för att nivåerna ska återgå till de normala.

Vad är grundvatten ne se?

På djupet förekommer grundvatten så långt ned som det finns sprickor i berggrunden, vilket kan vara flera kilometer. Grundvattnet är i ständig rörelse, mot vattendragen och mot haven, även om hastigheten på stora djup är mycket låg.

Vad är grundvatten och ytvatten?

Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav. Grundvatten är det vatten som tränger djupt ned i marken och fyller hålrummen i jord och berg. Råvatten är råvara till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.

Vad är konstgjort grundvatten?

Närmare hälften av vårt dricksvatten utgörs av grundvatten eller så kallat konstgjort grundvatten, det vill säga vatten från sjöar, älvar och åar som filtrerats genom grusavlagringar.

Hur stor del av dricksvattnet kommer från grundvattnet?

Bara tre procent är sötvatten. Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag och en tredjedel är grundvatten som bildas genom att vatten rinner ner genom jordlagren.

Vart är det brist på vatten?

I många områden i världen används alltför stora mängder grundvatten, inte minst till bevattning. Kina, Indien, Mexico, Ryssland, USA och länder på Arabiska halvön är sådana områden. Om användningen av grundvattnet är för stor sjunker grundvattennivåerna.

Vilka länder har mest brist på vatten?

Några av de länder som är mest påverkade av vattenbrist i dagsläget är:

 • Botswana.
 • Chile.
 • Estonia.
 • Namibia.