:

Hur betalar man förskolan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betalar man förskolan?
 2. Vem betalar för förskolan?
 3. Vad betalar man i Förskoleavgift?
 4. Vad baseras Förskoleavgiften på?
 5. Vem betalar Fritidsavgift?
 6. Vad kostar förskola Linköping?
 7. Vad betalar du för barn i åldern 3 år i förskola?
 8. Hur mycket betalar du för en förskoleplats?
 9. Vilken avgift betalar du för platsen i förskolan?

Hur betalar man förskolan?

Allmän förskola, barn 3 – 5 år För allmän förskola betalar du ingen avgift. Om ditt barn är på förskolan mer än tre timmar per dag betalar du hel, ordinarie förskoleavgift under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Perioden september till maj betalar du en reducerad avgift. Du betalar då en 25 procent lägre avgift.

Vem betalar för förskolan?

Avgifter för förskola betalas till kommunen. Det är således kommunen som beslutar om fakturan kan delas mellan föräldrar som har barn växelvisboende hos sig. Avgiften kan i vissa fall ingå i underhållsbidraget, som regleras i föräldrabalken.

Vad betalar man i Förskoleavgift?

Förskoleavgiften / Dagisavgiften

Förskole- verksamhetHögsta avgift (Maxtaxa)Andel av bruttoinkomst
Barn 11.425 kr3 %
Barn 2950 kr2 %
Barn 3475 kr1 %
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift

Vad baseras Förskoleavgiften på?

Avgiften baseras på din skattepliktiga inkomst. Om du studerar och har studielån eller studiebidrag samt saknar annan inkomst ska du inte betala någon avgift. Har du försörjningsstöd ska du inte heller betala någon avgift.

Vem betalar Fritidsavgift?

12 § skollagen). En platsinnehavare är den som har behovet av en fritidsplats. Platsinnehavaren är vanligtvis en av barnets vårdnadshavarna. Den av vårdnadshavarna som är platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgifter, meddela ändringar kring familjeförhållanden samt betala för barnets fritidsplats.

Vad kostar förskola Linköping?

Avgiften är 50 kronor per dag för tillsynstid under 3 timmar och utan lunch, eller 100 kronor per dag över 3 timmar. Ingen syskonrabatt medges.

Vad betalar du för barn i åldern 3 år i förskola?

 • För barn i åldern 1–3 år i förskola betalar du 3 % av hushållets inkomst före skatt upp till inkomsttaket för familjens yngsta barn, 2 % av hushållets inkomst för det näst yngsta barnet och 1 % för det tredje yngsta barnet. Avgiften är densamma hela året, oavsett om barnet exempelvis är ledigt under sommarlovsperioden.

Hur mycket betalar du för en förskoleplats?

 • Även om du tycker avgiften är dyr ska du tänka på att en förskoleplats per år kostar runt 160 000 kronor, vilket är långt ifrån den summa som du specifikt betalar för förskoleplatsen. Hur mycket du betalar för att ha barnet eller barnen på förskola är beroende av hur stora inkomster hushållet har per år.

Vilken avgift betalar du för platsen i förskolan?

 • Du kan se avgifterna listade under Avgifter längre ner på sidan. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 49 280 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 478 kronor för barn under tre år och 986 kronor för barn över tre år. Varje månad, även juli, betalar du en avgift för platsen i förskolan.