:

Hur mycket betalar man för tjänstebil?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar man för tjänstebil?
 2. Vad får jag för lön med bilförmån?
 3. Hur fungerar det med förmånsbil?
 4. Vad kostar det att ha tjänstebil?
 5. Vad kostar förmånsbil netto?
 6. Vad är en bilförmån?
 7. Vad är en bilförmån för en anställd?
 8. Vad är nettolön för bilförmån?
 9. Hur räknar du ut drivmedelförmånsvärdet i En förmånsbil?

Hur mycket betalar man för tjänstebil?

Hur mycket skatt du betalar när du har en förmånsbil beror på förmånsvärdet för den bil du har valt. En bilförmån beräknas utifrån en schablon där bland annat vad bilen kostade som ny, extrautrustning och fordonsskatten påverkar förmånsvärdet. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din lön vid beräkning av din skatt.

Vad får jag för lön med bilförmån?

När en anställd får en förmånsbil räknas det som en löneförmån som den anställde ska betala skatt på. Skatten baseras på ett schablonbelopp (förmånsvärde) som fastställs av Skatteverket. Förmånsvärdet läggs ovanpå den anställdes lön och därefter betalar arbetsgivaren löneskatt precis som vanligt.

Hur fungerar det med förmånsbil?

Förmånen att använda tjänstebilen privat beskattas enligt en schablon, där förmånsvärdet motsvarar den besparing du gör jämfört med att äga bilen själv. ... Om företaget även betalar bensinen, räknas kostnaden för den också som förmånsvärde och läggs ovanpå värdet av bilen.

Vad kostar det att ha tjänstebil?

Bil Har du blivit erbjuden en tjänstebil? 31,7 procent av prisbasbeloppet (47 3) + 0,75 procent × statslåneräntan (0,5 procent år 2020) + 9 procent av bilens pris upp till 7,5 prisbasbelopp (354 7). ...

Vad kostar förmånsbil netto?

Nettokostnad här brukar oftast vara företagets månadskostnad för leasingavgiften efter justering för att endast halva momsen är avdragsgill för leasing. Dvs om leasingavgiften är 4000 kr exkl moms (5000 kr inkl moms) per månad, blir nettokostnad för företaget 4500 kr per månad.

Vad är en bilförmån?

 • Vad är bilförmån? En bilförmån är en bil som en anställd får använda fritt även om den ägs av arbetsgivaren. Den anställde beskattas därför. När en anställd använder arbetsgivarens bil för privat bruk i mer än "ringa omfattning", utgör bilen en skattepliktig förmån - så kallad förmånsbil eller bilförmån.

Vad är en bilförmån för en anställd?

 • Här är en enkel schablonberäkning av bilförmån för en anställd: Lön 30 000 kr. Bilförmån 4 000 kr. Skatt 30 %. Den anställde blir beskattad med kr + 4 000 kr) = 10 200 kr. Nettolön 30 000 kr – 10 200 kr = 19 800 kr. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31, kr + 4 000 kr )= 10 683 kr.

Vad är nettolön för bilförmån?

 • Här är en exempelberäkning av nettolöneavdrag för bilförmån: Lön 30 000 kr. Lönen höjs med beloppet för bilförmån 4 000 kr. Skatt 30 %. Den anställde blir beskattad med kr + 4 000 kr) = 10 200 kr. Nettolöneavdrag bilförmån 4 000 kr. Nettolön 30 000 kr + 4 000 kr – 10 200 kr – 4 000 kr = 19 800 kr.

Hur räknar du ut drivmedelförmånsvärdet i En förmånsbil?

 • När drivmedlet har använts till en förmånsbil räknar du ut drivmedelförmånsvärdet genom att utgå från marknadsvärdet. Multiplicera sedan värdet med 1,2 för den mängd drivmedel som har använts vid privat körning. Använd det multiplicerade värdet när du beräknar skatteavdraget.