:

När kom älgen till Öland?

Innehållsförteckning:

  1. När kom älgen till Öland?
  2. Har det funnits älg på Gotland?
  3. Kan en älg dyka?
  4. Hur gör älgen när den simmar?
  5. Hur kan älgar simma?
  6. Hur många taggar kan en älg ha?
  7. Var finns vallmofält Gotland?

När kom älgen till Öland?

Under 2009 etablerades försöksområden med individmärkta älgar i Växjö, Kronobergs län samt i Öster Malma området, Södermanlands län. Under 2010 etableras ett försöksområde i Misterhult, Kalmar län, och under 2012 förseddes älgar med GPS halsband på Öland.

Har det funnits älg på Gotland?

Sälkolonier finns norr om Fårö och på Lilla Karlsö. Många vanliga däggdjur, som älg, grävling och vessla, saknas på Gotland. För närvarande finns inte heller någon viltlevande vildsvinsstam på ön. Privatpersoner har inplanterat rådjur, och ön har i dag en kraftigt växande stam.

Kan en älg dyka?

Visste ni att älgar kan simma? Det kan de och långa sträckor! Älgar kan dyka ner till fyra meters djup för att äta vattenväxter då de stannar under ytan flera minuter. En svensk älg simmade faktiskt hela två mil över Öresund, från Sverige till Danmark, där den sedan påbörjade ett nytt liv i den danska naturen.

Hur gör älgen när den simmar?

Att djuren lärt sig simma beror på att det ökar deras aktionsradie avsevärt och därmed gör att de kan få tag i fler växter. Älgar är för övrigt även utmärkta dykare. De kan dyka ned till tre-fyra meters djup för att ta en munfull vattenväxter och kan stanna under vattnet i två-tre minuter.

Hur kan älgar simma?

Älgar är för övrigt även utmärkta dykare. De kan dyka ned till tre-fyra meters djup för att ta en munfull vattenväxter och kan stanna under vattnet i två-tre minuter. Eftersom älgar i regel är skygga, är det många som inte känner till att de kan simma, inte ens i områden med stora älgbestånd.

Hur många taggar kan en älg ha?

En fullvuxen tjur med horn av mellantyp har normalt åtminstone 11 taggar och en tjur med stånghorn har vanligen åtminstone 8 taggar i den här åldern. Hur väl älgen kunde identifieras innan skottet, kan kontrolleras utgående från antalet tänder och tändernas utseende.

Var finns vallmofält Gotland?

Vi åkte över till Fårö och tittade på Raukar och hittade ett magiskt vallmofält. Har inte varit här på ön den här tiden på året, så har alltid missat all vallmo som blommar nu i juni. Så fint att äntligen få se det. Efter en stund på Fårö kände vi att det blev så varmt att vi var sugna på att bada.