:

Får man avliva skadat rådjur?

Innehållsförteckning:

  1. Får man avliva skadat rådjur?
  2. Får jag avliva ett påkört djur?
  3. Kan man äta Påkört rådjur?
  4. Hur avliva skadat vilt?
  5. Vilka djur är man skyldig att anmäla?
  6. Vilka djur måste anmälas vid påkörning?

Får man avliva skadat rådjur?

Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i sådan benägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark (enligt Jaktförordningen §40c).

Får jag avliva ett påkört djur?

Skadat vilt Kan du inte själv avliva djuret, avvakta då tills jägaren eller polis kommer till platsen. Ibland kan man även hjälp av en bakomvarande trafikant med erfarenhet. Tänk även på att respektera det skadade djuret.

Kan man äta Påkört rådjur?

– Är det nyss överkört och inget fel på det kan man absolut äta trafikdödat vilt. Men det hör till sällsyntheterna att man får djur i så gott skick att det går att äta. Om en långtradare kört på en hjort är det inte så mycket kvar, säger Brian Pedersen, som arbetar på Claestorps gård söder om Katrineholm.

Hur avliva skadat vilt?

När man avlivar ett skadat vilt kan detta sker detta antingen med skjutvapen eller för hand med hjälp av i första hand en kniv.

Vilka djur är man skyldig att anmäla?

Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart. Det klassas som en smitningsolycka och kan ge böter. Du behöver även anmäla ifall du har kört på en ren, även om renar inte räknas som vilt.

Vilka djur måste anmälas vid påkörning?

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras.