:

När är det mest vilt på vägarna?

Innehållsförteckning:

  1. När är det mest vilt på vägarna?
  2. När på året sker flest viltolyckor?
  3. Vilka månader om året är risken som störst att vilt förekommer på vägarna?
  4. I vilken situation är risken störst för viltolycka?
  5. Vilka tider på dygnet är risken för vilt särskilt stor?
  6. Vad ska man ringa om man kör på ett djur?
  7. Vad ska man göra om en älg springer ut på vägen?
  8. Hur många viltolyckor sker i Sverige per är?
  9. Vad är risken i trafiken?

När är det mest vilt på vägarna?

I gryningen och skymningen, då djuren ofta rör sig i jakt på föda. Under snörika vintrar, då djuren ofta tar sig fram på vägarna. Under oktober-december och maj-juni, eftersom det största antalet viltolyckor sker då. Under september-oktober, eftersom flest olyckor med älg sker då.

När på året sker flest viltolyckor?

Flest olyckor på hösten med rådjur – I gryning och skymning löper man störst risk för viltolyckor, det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp. Var extra vaksam då viltstängsel upphör, säger Johan Granholm.

Vilka månader om året är risken som störst att vilt förekommer på vägarna?

Risken för en viltolycka är som störst mellan skymning och gryning eftersom det är då djuren förflyttar sig för att söka föda. Generellt är risken för viltolyckor större i månaderna maj–juni då älgkorna stöter bort sina fjolårskalvar och september–oktober då djuren är brunstiga.

I vilken situation är risken störst för viltolycka?

Från skymning till gryning är risken för viltolycka som störst. Under hösten är risken för viltolycka extra stor. Vi ger dig tips på hur du kan undvika en olycka. Du får också veta vad du gör om du skulle krocka med en älg eller annat vilt.

Vilka tider på dygnet är risken för vilt särskilt stor?

Risken är störst dagtid då våra talrika stammar av rådjur, hjortar och älgar är mest aktiva. Risken är densamma över dygnets alla timmar. Den mörkare delen av dygnet då viltet rör sig mer och sikten är sämre för dig som fordonsförare.

Vad ska man ringa om man kör på ett djur?

Detta gäller om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka. Om du råkat ut för en viltolycka ska du ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel samt märka ut platsen där olyckan skett. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann.

Vad ska man göra om en älg springer ut på vägen?

Ja, älg (samt kronvilt och andra stora djur) ska du väja undan för om det behövs för att undvika en kollision. Självklart ska du först försöka få stopp på bilen genom att bromsa. Men om kollisionen inte går att undvika ska du styra mot älgens bakkropp.

Hur många viltolyckor sker i Sverige per är?

I Sverige inträffar i genomsnitt mer än en viltolycka var åttonde minut, varje dag året om. Det blir över 62 000 rapporterade viltolyckor på ett år. När en viltolycka sker kan både människor och djur bli skadade eller dö.

Vad är risken i trafiken?

Statistiken visar att nio av tio olyckor i trafiken beror på mänskliga fel och misstag. Hälften av alla människor som föds i Sverige kommer statistiskt sett att någon gång i livet att skadas i en trafikolycka, och många svåra olyckor inträffar när man kör i arbetet.