:

Hur påverkas barn av marknadsföring?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkas barn av marknadsföring?
  2. Vilka särskilda regler gäller för reklam riktad till minderåriga?
  3. Varför är det förbjudet i svensk lag med reklam som är direkt riktad till barn?
  4. Vad är riktad marknadsföring?
  5. Vilken typ av reklam omfattas av marknadsföringslagen?
  6. När gäller marknadsföringslagen?

Hur påverkas barn av marknadsföring?

Exemplet visar dels att små barn inte kan skilja på reklam och andra TV-bilder, dels att de uppenbart påverkas av vad de ser. Nioåringar har lättare att urskilja vad som är reklam på TV. Men detta gäller inte i samma utsträckning för Internet, där reklaminslagen smälter in i omgivningen på ett mycket mer otydligt sätt.

Vilka särskilda regler gäller för reklam riktad till minderåriga?

Särskilda regler för tv-reklam Alla former av produktplacering är förbjuden i program som riktar sig till barn under 12 år. Tv-reklam får aldrig ha som syfte att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år. Personer eller figurer från till exempel barnprogram får därför inte vara med i tv-reklam.

Varför är det förbjudet i svensk lag med reklam som är direkt riktad till barn?

Även radio och tv anses vara särskilt påträngande medier. Därför finns ett förbud i radio- och tv-lagen mot att genom reklam syfta till att fånga uppmärksamhet hos barn under tolv år. Även vissa varor, såsom alkohol, är särskilt reglerade.

Vad är riktad marknadsföring?

Riktad marknadsföring handlar i korta drag om att visa upp ett budskap eller ett erbjudande som är relevant för särskilda målgrupper. ... Och det är precis det här som riktad marknadsföring handlar om – att visa upp relevanta budskap eller erbjudanden till särskilda målgrupper.

Vilken typ av reklam omfattas av marknadsföringslagen?

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av produkter. Till exempel varor, fast egendom, tjänster, arbetstillfällen och andra nyttigheter. Reklam och försäljning, samt alla slags kontakter mellan företag och konsument som har som syfte att förbättra försäljningen av och tillgången till en produkt.

När gäller marknadsföringslagen?

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av produkter. Till exempel varor, fast egendom, tjänster, arbetstillfällen och andra nyttigheter. Reklam och försäljning, samt alla slags kontakter mellan företag och konsument som har som syfte att förbättra försäljningen av och tillgången till en produkt.