:

Hur man gör en debatt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man gör en debatt?
  2. Hur sammanfattar man en debattartikel?
  3. Hur man inleder en debatt?
  4. Vad gör en debattör?
  5. Hur skriver man en tes argumenterande text?
  6. Var är en debatt?
  7. Vad betyder debattören?

Hur man gör en debatt?

Undersök vad det finns för motargument till din tes/ ditt påstående för att bättre kunna bemöta dem i debatten. Förbered dig med minst fem argument. Båda parter kommer att få berätta en liten inledning och där bör du ha minst två argument. Sedan får ni ordet vartannat argument ungefär och bemöta varandras argument.

Hur sammanfattar man en debattartikel?

De flesta debattartiklar följer denna övergripande struktur: Rubrik – tesen presenteras Inledning – bakgrund och tes presenteras Argument 1 – med underbyggnad Argument 2 – med underbyggnad Presentation av motargument som bemöts Argument 3 – med underbyggnad Avslutning – tesen upprepas.

Hur man inleder en debatt?

En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om. Det är huvudsyftet till hela din debattartikel och du kommer att ägna hela texten åt att övertyga läsaren att du har rätt.

Vad gör en debattör?

Stå upp för dina åsikter i de frågor som är viktigast för dig, kosta vad det kosta vill. Debattören är sinnebilden för djävulens advokat. Detta är en personlighetstyp som mår som allra bäst när de trasar sönder argument och övertygelser och låter trasorna fladdra i vinden för allmän beskådan.

Hur skriver man en tes argumenterande text?

Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem.

Var är en debatt?

En debatt kan vara i ett politiskt sammanhang där man som individ diskuterar om olika åsikter på frågor genom ett mer informellt sätt, eller där två eller fler debattörer (politiker) för debatt om samhällsfrågor, oftast förekommer dessa debatter på tv, radio, tidning eller annan media.

Vad betyder debattören?

Debattören är sinnebilden för djävulens advokat. Detta är en personlighetstyp som mår som allra bäst när de trasar sönder argument och övertygelser och låter trasorna fladdra i vinden för allmän beskådan.