:

Hur avslutar man ett handelsbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avslutar man ett handelsbolag?
 2. Kan jag Arbetsvägra?
 3. Hur avslutar man ett kommanditbolag?
 4. Hur lägger man ner en enskild firma?
 5. Vad kan hända om man Arbetsvägrar?

Hur avslutar man ett handelsbolag?

Avregistrering. Bolagsverket och Skatteverket avregistrerar handelsbolaget utan kostnad. Du kan hämta blankett för avregistrering ur handelsregistret på bolagsverkets webbplats eller ringa 060-18 40 00.

Kan jag Arbetsvägra?

Arbetsvägran. Arbetsvägran är saklig grund för uppsägning om den är oresonlig. Det betyder att det inte ska finnas någon anledning för den anställda att vägra att utföra arbetsuppgifterna. En anställd är skyldig att utföra allt arbete som har ett naturligt samband med verksamheten.

Hur avslutar man ett kommanditbolag?

Du kan avveckla ditt kommanditbolag genom avregistrering eller likvidation....Gör det här innan du skickar in anmälan

 1. Sälj företagets tillgångar.
 2. Avsluta företagets konton.
 3. Säg upp företagets avtal (exempelvis telefonabonnemang samt leasing- och hyresavtal).
 4. Betala företagets eventuella skulder.

Hur lägger man ner en enskild firma?

Det finns flera sätt att avveckla sin enskilda näringsverksamhet på:

 1. Lägga ner och avsluta företaget.
 2. Sälja företaget.
 3. Överlåta företaget till nästa generation genom arv, testamente eller gåva.
 4. Ansöka om att företaget ska försättas i konkurs.
A AP

Vad kan hända om man Arbetsvägrar?

Detta innebär att arbetstagaren är skyldig att utföra tilldelade arbetsuppgifter. Ett brott mot denna skyldighet kan utgöra arbetsvägran och kan leda till sanktioner såsom skadestånd, disciplinpåföljd eller till och med uppsägning eller avskedande.