:

Hur avrundar man till hela kronor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avrundar man till hela kronor?
 2. Hur avrundar man till tusental i Excel?
 3. Hur avrundar man till heltal i Excel?
 4. Hur ska vi avrunda till Närmaste ental?
 5. Hur ska ett Tal avrundas till två decimaler?
 6. Hur kan du avrunda dina värden till Närmaste 10-tal?
 7. Hur avrundas det tal som innehåller decimaler?

Hur avrundar man till hela kronor?

Det finns vissa regler som gäller för hur vi får avrunda tal: Om siffran som vi ska avrunda är 0, 1, 2, 3 eller 4 så avrundar vi nedåt. Det betyder att avrundningssiffran inte ändras. Om siffran som vi ska avrunda däremot är 5, 6, 7, 8 eller 9 så avrundar vi uppåt.

Hur avrundar man till tusental i Excel?

Om du vill avrunda det här talet till närmaste:

 1. Tusental. Skriv = AVRUNDA(A1,-3) vilket motsvarar 1 000. ...
 2. Hundratal. Skriv =AVRUNDA(A1,-2) vilket motsvarar 800. ...
 3. Tiotal. Skriv =AVRUNDA(A1,-1) vilket motsvarar 820.
 4. Ental. Skriv =AVRUNDA(A1,0) vilket motsvarar 824. ...
 5. Tiondelar. ...
 6. Hundradelar. ...
 7. Tusendelar.

Hur avrundar man till heltal i Excel?

Avrunda tal i Excel Om du vill avrunda dina värden till närmaste 10-, 100- eller 1000-tal, kan du enkelt göra det med funktionen ”AVRUNDA” (ROUND i engelsk version av Excel). Om du t. ex. har ditt talvärde i cell A2 och skriver formeln: =AVRUNDA (A2;-1) kommer ditt tal avrundas till närmaste 10-tal.

Hur ska vi avrunda till Närmaste ental?

 • Om vi vill avrunda till närmaste ental, så får vi titta på tiondelssiffran, 7. Avrundningsreglerna säger oss att en 7:a innebär att vi ska avrunda uppåt. Det betyder att 45,72 ska avrundas till 46 (46 är ju det närmaste heltalet som är större än 45,72). Om vi vill avrunda till närmaste tiotal, så får vi titta på entalssiffran, 5.

Hur ska ett Tal avrundas till två decimaler?

 • Ska ett tal avrundas till två decimaler är det den tredje decimalen som bestämmer hur talet blir. Om den tredje decimalen är 0, 1, 2, 3 eller 4 avrundar du nedåt. Om den tredje decimalen är 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundar du uppåt. En duktig friidrottare kan hoppa 17,75 meter i tresteg.

Hur kan du avrunda dina värden till Närmaste 10-tal?

 • Om du vill avrunda dina värden till närmaste 10-, 100- eller 1000-tal, kan du enkelt göra det med funktionen ”AVRUNDA” (ROUND i engelsk version av Excel). Om du t.ex. har ditt talvärde i cell A2 och skriver formeln: =AVRUNDA (A2;-1) kommer ditt tal avrundas till närmaste 10-tal. Det avrundas uppåt om entalssiffran är 5 eller mer.

Hur avrundas det tal som innehåller decimaler?

 • Med funktionen AVRUNDA avrundas ett tal som innehåller decimaler enligt följande: Om decimaldelen är 0,5 eller större, avrundas talet uppåt. Om decimaldelen är mindre än 0,5, avrundas talet nedåt. Med funktionen AVRUNDA avrundas ett heltal uppåt eller nedåt enligt en regel som liknar den för decimaltal, där 0,5 har ersatts med multipler av 5.