:

Hur är det på SiS hem?

Innehållsförteckning:

  1. Hur är det på SiS hem?
  2. Vem betalar SiS?
  3. Vilka hamnar på SiS hem?
  4. Vem driver SiS hem?
  5. Hur fungerar ungdomsvård?

Hur är det på SiS hem?

SiS bestämmer i samråd med socialtjänsten på vilket av SiS ungdomshem den dömde ska bo och hur man ska planera och genomföra tiden hos SiS. Enligt LSU ska vården och behandlingen ha fokus på det kriminella beteendet.

Vem betalar SiS?

Staten betalar hela kostnaden. SiS har ungefär 2 800 tillsvidareanställda. Den största yrkesgruppen är behandlingsassistenterna som svarar för omvårdnaden av ungdomarna/klienterna i det dagliga livet på avdelningen.

Vilka hamnar på SiS hem?

Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare.

Vem driver SiS hem?

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Hur fungerar ungdomsvård?

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år blir oftast dömda till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella avdelningar på SiS särskilda ungdomshem, enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).