:

Hur avidentifiera personuppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avidentifiera personuppgifter?
 2. Vad är en stor mängd personuppgifter?
 3. Vad är känslig information?
 4. Får man faxa personuppgifter?
 5. Vilka uppgifter är känsliga personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen ange lagstöd?
 6. Vad är en intresseavvägning?
 7. Vad är personuppgifter Dataskyddsförordningen?
 8. Vad reglerar GDPR?

Hur avidentifiera personuppgifter?

Att avidentifiera personuppgifterna innebär att man avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas inte längre går att koppla samman med en fysisk person (inte heller med annan kompletterande information).

Vad är en stor mängd personuppgifter?

Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, bilder, fingeravtryck, men även elektroniska identiteter som IP-adresser och cookies om dessa kan kopplas till en fysisk person. Även en uppgift som i kombination med en annan uppgift kan knytas till en levande person är en personuppgift.

Vad är känslig information?

Med känsliga personuppgifter menas uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening och uppgifter om hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera ...

Får man faxa personuppgifter?

Journalhandlingar får bara faxas efter godkännande/kontroll med någon ansvarig läkare, bl a för att efterhöra vilka journalhandlingar som ska faxas. Kontrollera med mottagaren: ⁃ Faxnummer till mottagaren. ⁃ Telefonnummer till mottagaren. ⁃ Vart journalhandlingarna skall faxas (läkare, klinik, sjukhus).

Vilka uppgifter är känsliga personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen ange lagstöd?

Känsliga personuppgifter

 • etniskt ursprung.
 • politiska åsikter.
 • religiös eller filosofisk övertygelse.
 • medlemskap i en fackförening.
 • hälsa.
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning.
 • genetiska uppgifter.
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Vad är en intresseavvägning?

Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att ni i vissa fall får behandla personuppgifter. Det gäller bara om era intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Vad är personuppgifter Dataskyddsförordningen?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Vad reglerar GDPR?

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation. Vad innebär GDPR? GDPR innebär en reglering för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer kan detta komma att betyda förändringar av hur personuppgifter hanteras.