:

Har hinduismen någon grundare?

Innehållsförteckning:

 1. Har hinduismen någon grundare?
 2. Vad tror man på om man är hindu?
 3. Hur är det att leva som en hindu?
 4. Vad betyder hinduismen för Indien?
 5. Hur hinduismen växte fram?
 6. Vilka är hinduismens två största inriktningar?
 7. Hur ser hinduer på gudar?
 8. På vilket sätt kan det vara svårt för en hindu att följa Levnadsreglerna i vardagen?
 9. Hur många gånger per dag ber en hindu?
 10. När kom hinduismen till Indien?
 11. Vad är hinduismens historia?
 12. Vad är hinduismens utformning?
 13. Vad är hinduismens tidsuppfattning?

Har hinduismen någon grundare?

Hinduismen är den största religionen i Indien. Hinduismen har ingen ensam grundare och uppstod för ca 3500 år sedan när två kulturer slogs samman. Religionen kan se olika ut i olika delar av landet. Gemensamt är tron på själavandring, reinkarnation.

Vad tror man på om man är hindu?

För en hindu är det slutgiltiga målet att komma loss från samsara, det eviga kretsloppet av återfödelse. Först då blir man frälst. Men vägen dit är lång och går genom många liv fyllda av goda gärningar, s.k. karma. De viktigaste tankarna inom hinduismen är därför tron på själavandring och karma.

Hur är det att leva som en hindu?

offra och be till hinduernas gudar, delta i religiösa högtider och vara hjälpsam och solidarisk mot andra inom samma familj och kast. De flesta hinduer anser dessutom att man inte ska äta kött, skada något annat levande, dricka alkohol, stjäla eller ljuga.

Vad betyder hinduismen för Indien?

Hinduismen är den dominerande religionen i Indien med omkring 1,1 miljard anhängare och är en av världens äldsta religioner. Hinduism kan uppfattas såväl som polyteistisk som monoteistisk, eftersom mångfalden av gudomar ofta uppfattas som manifestationer av, eller tjänare åt, ett Högsta väsende, Brahman.

Hur hinduismen växte fram?

Det finns ingen person - ingen Jesus, Muhammed eller Buddha - som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. Induskulturen är som störst mellan 26 fvt.

Vilka är hinduismens två största inriktningar?

Skillnaderna mellan dem är så stora att de är som olika religioner. Vaishnavism, eller vishnuism som den ibland kallas, är den vanligaste av inriktningarna. inom vaishnavismen är Vishnu den ende guden som räknas, han är den högsta och sannaste verkligheten – världssjälen brahman. Vishnu är lätt att känna igen.

Hur ser hinduer på gudar?

Enligt hinduismen utgår allt från Gud. Den högsta gudomen är evig och opersonlig. Men den kan också vara en gud som är en person, oftast guden Vishnu, guden Shiva eller Gudinnan.

På vilket sätt kan det vara svårt för en hindu att följa Levnadsreglerna i vardagen?

En hindu söker renhet till kropp och själ. Det är därför viktigt att noggrant följa alla föreskrifter. Men för att nå målet, dvs befrielse från återfödelse, måste man också leva i enlighet med vissa ideal: att inte skada något levande väsen (ickevåld)

Hur många gånger per dag ber en hindu?

Man ber tre gånger dagligen, morgon middag kväll. De är de rituella bönerna.

När kom hinduismen till Indien?

 • Det finns spår av hinduismen mellan 2.500 och 1.500 år före våran tideräkning började. Framförallt ifrån de delar som idag utgör Pakistan, då var det de norra delarna av Indien. Namnet hinduismen kom så sent som på 1800-talet och det var britterna som kallade religionen för hinduism vid den tidpunkten som man koloniserade Indien.

Vad är hinduismens historia?

 • Hinduismens historia Det är en av de allra äldsta idag förekommande religionerna, det kanske till och med är så att det är den äldsta. Det finns spår av hinduismen mellan 2.500 och 1.500 år före våran tideräkning började. Framförallt ifrån de delar som idag utgör Pakistan, då var det de norra delarna av Indien.

Vad är hinduismens utformning?

 • Hinduismen är en mångskiftande polyteistisk religion med en mångfald gudar och varierande sedvänjor. Läran saknar trosbekännelse, dogmer och kyrklig struktur. Det råder därför stor olikhet mellan religionen i städerna och på landsbygden. Dessutom förekommer stora regionala skillnader i fråga om hinduismens utformning.

Vad är hinduismens tidsuppfattning?

 • Inom hinduismen råder en cyklisk tidsuppfattning. Det existerar därför inte någon början eller något slut. Enligt hinduisk tro skapas, förstörs och återuppstår världen liksom allt liv om och om igen. Allt liv ingår i ett evigt kretslopp ( samsara) av födelse, död och pånyttfödelse. Bild: SO-rummet.se.