:

Hur jobbar Volvo med hållbarhet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur jobbar Volvo med hållbarhet?
  2. Vilka miljömål har Volvo?
  3. Hur påverkar Volvo miljön?
  4. Vad är Volvos mål?
  5. Vad är Volvos affärside?

Hur jobbar Volvo med hållbarhet?

Mängden avfall och föroreningar måste minskas redan på konstruktionsstadiet och produkter och material måste hållas i användning. Vårt ökade fokus på cirkularitet i våra hållbarhetsinitiativ kommer att resultera i förbättrad resurs- och materialeffektivitet, vilket ger möjlighet till betydande kostnadsbesparingar.

Vilka miljömål har Volvo?

Vår ambition som företag är att uppnå nettonollutsläpp senast 2050....Mot fossilfria transportlösningar

  • Elektrifiering och vätgas.
  • Hållbara biobränslen.
  • Lösningar för att optimera energieffektiviteten och minska bränsleförbrukningen.

Hur påverkar Volvo miljön?

Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan från en bil uppstår när den används ligger tyngdpunkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. ... Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Vad är Volvos mål?

Klimatstrategi och mål | Volvokoncernen.

Vad är Volvos affärside?

Volvos affärsidé är att tillverka bilar för människor som önskar en ren, lagom avancerad funktionell design. Därför utformar vi bilen för personer som bryr sig om familjen och miljön, personer som gillar yoga såväl som fotboll och med andra ord inte är så självupptagna.