:

Varifrån kommer gammastrålning?

Innehållsförteckning:

  1. Varifrån kommer gammastrålning?
  2. Vilken räckvidd har gammastrålning?
  3. Hur kan vi skydda oss mot gammastrålning?
  4. Vilka egenskaper har gammastrålning?
  5. Hur upptäcktes gammastrålning?
  6. Hur skapas joniserande strålning?
  7. Vad är farligt med gammastrålning?
  8. Vilken strålning skyddar guld mot?
  9. Vilka material skyddar mot strålning?

Varifrån kommer gammastrålning?

Gammastrålning och röntgenstrålning är samma typ av strålning, men med olika ursprung. Röntgenstrålning skapas på konstgjord väg med hjälp av röntgenrör, gammastrålning kommer från atomkärnorna i radioaktiva ämnen. Joniserande strålning kan bilda joner i det bestrålade föremålet, så kallad jonisering.

Vilken räckvidd har gammastrålning?

Namnen kommer från grekiskans första bokstäver, α β γ. Alfastrålning har en räckvidd i luft på bara några få centimeter. Den stoppas av tunt papper.

Hur kan vi skydda oss mot gammastrålning?

Gammastrålning är vanligen mycket genomträngande. Det är svårare att skydda sig för extern gammastrålning än att skydda sig för annan strålning. För att dämpa gammastrålningen behövs tjocka lager betong, stål eller bly.

Vilka egenskaper har gammastrålning?

Gammastrålning är en form av elektromagnetisk strålning med hög energi. Gammastrålning är inte partiklar. Den består ju inte av bitar av atomkärnor, utan av energi i form av elektromagnetisk vågrörelse, precis som vanligt ljus, och radiovågor. Men gammastrålningen har extremt hög frekvens, och alltså, kort våglängd.

Hur upptäcktes gammastrålning?

Gammastrålar upptäcktes 1900 av den franske kemisten och fysikern Paul Ulrich Villard när han studerade uran. ... Ett tag trodde man att gammastrålning bestod av en okänd sorts partiklar, men den brittiske fysikern William Bragg visade 1910 att strålarna joniserade gas på liknande sätt som röntgenstrålning.

Hur skapas joniserande strålning?

joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.

Vad är farligt med gammastrålning?

Tack vare deras genomträngande förmåga används gammastrålning och röntgenstrålning inom medicinen som till exempel i datortomografi och strålbehandlingar. Då strålningen är joniserande kan den förändra molekyler, särskilt DNA, vilket kan orsaka cancer.

Vilken strålning skyddar guld mot?

Visiret är ofta guldfärgat för att skydda mot solens starka strålar och de höga temperaturer som kan uppstå.

Vilka material skyddar mot strålning?

Bly är som sagt bra på att stoppa fotoner med hög energi, som röntgen- och gammastrålning. Strålningen stoppas genom att fotonerna interagerar med det absorberande materialets atomer/elektroner.