:

Hur funkar Kandar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur funkar Kandar?
  2. När använder man Kandar?
  3. Vad är en Kandar?
  4. Vad är ett Kandarbett?
  5. Är Stångbett bra?
  6. Vad händer vid Avfallning i Dressyrtävling?
  7. Vad är ett Kandarträns?

Hur funkar Kandar?

Kandaret består av två bett: bridongbett (smalt tränsbett) och en stång med kindkedja som ger hävstångsverkan. Bridongbettet ska ligga högst upp i munnen och stången precis nedanför. Kindkedjan och längden på skänklarna bestämmer vinkeln på stången och därmed effekten av dess tryck.

När använder man Kandar?

Att använda kandaret som nödbroms eller som ett sätt att få ner och fixera huvudet på hästen kräver ingen Einstein i sadeln, det kan i princip vem som helst. Som jag har fått lära mig, är ridning på kandar det yttersta beviset på att du skolat din häst väl samt att du kan rida med lätta, små hjälper.

Vad är en Kandar?

Ett betsel är remtyg och bett som används för att behärska och styra en häst. ... Tygel (töm) är den rem som används för att förbinda ryttarens (kuskens) hand med bettet. Betslet benämns "träns" eller "kandar" beroende på sammansättningen. Träns är ett betsel som består av huvudlag med ett tränsbett.

Vad är ett Kandarbett?

Kandar består av ett huvudlag med nosgrimma, stång- och bridongbett samt kindkedja. Det finns en uppsjö av olika varianter och modeller. Egenskaper som skiljer betten åt, förutom storleken, är materialet och tjockleken. På stångbetten handlar det även om skänkelns längd och om tungfriheten.

Är Stångbett bra?

Fler hästar trivs med ett stångbett än med ett tränsbett. Bäst trivs de flesta hästar om man rider dem med dubbla tyglar, och just nu är min uppfattning att de bäst gillar ett pelham (med fast mundel och tungfihet) med två tyglar. Då har man som ryttare bäst möjlighet att ta de flesta tygeltag.

Vad händer vid Avfallning i Dressyrtävling?

Vad händer vid avfallningdressyrtävling? Man blir utesluten. Var är det tillåtet att rida med dressyrspö på tävlingsområdet? ... Att man har ridit fel.

Vad är ett Kandarträns?

Kandar är en kombination av ett tränsbett och ett stångbett och används mest inom dressyr. Ett kandarträns har då alltså ett extra sidostycke för att kunna fästa ytterligare ett bett i och finns i flera snygga modeller.