:

Hur ska man använda Trimplanen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska man använda Trimplanen?
  2. Hur använder man Trim Tilt?
  3. Hur ska jag använda Powertrim?
  4. Vad är trimplan på båt?
  5. Hur fungerar Zipwake?
  6. Vilka trimplan ska man ha?
  7. Hur ta vågor med båt?
  8. Är Zipwake bra?

Hur ska man använda Trimplanen?

För att få en stabil gång och bibehålla en hög snittfart så ska du använda trimplanen för att få ner fören, det vill säga minska trimvinkeln på båten i långskeppsled. Det gör du genom att trycka ner båda trimplanen samtidigt.

Hur använder man Trim Tilt?

Normalt så använder man powertrimet som du skriver, motorn längst in för att trycka ner fören och snabbt komma upp i plan. När hastigheten ökar måste man trimma ut för att få mindre skrovyta i vattnet, få fören att höja sig. Man får testa sig fram vad lämpligt trim är då båten går som bäst och bränslesnålast.

Hur ska jag använda Powertrim?

Med powertrimmet justerar man som bekant riggens vinkel för att få båten att gå med önskvärd anfallsvinkel. På plattvatten och i perfekta förhållanden kan man spara mycket bränsle genom att trimma ut motorn och på så sätt höja fören och minska den våta ytan under båten i planing.

Vad är trimplan på båt?

Trimplan används för att förbättra båtens gångläge och förhindra att båten lutar åt styrbord eller babord. Det ger en stabilare gång och bättre bränsleekonomi. Trimplanen ger också fördelen att lättare få upp båten i planing.

Hur fungerar Zipwake?

Zipwake interceptorer (trimplan) skär rakt ned i vattnet bakom akterspegeln. Den våta ytan är minimal. Effekten blir att aktern lyfts upp och fören trycks ned. Dessutom sker justering i sidled sekundsnabbt om båten kränger.

Vilka trimplan ska man ha?

Trimplanens storlek beror på båtens storlek och fartområde. Principiellt kan man säga att långsamma båtar behöver större trimplan än snabba. Det finns också trimfenor som man kan montera på utbordarens eller drevets kavitationsplatta. De kan vara till god hjälp för båtar med svaga motorer eller mindre bäriga aktrar.

Hur ta vågor med båt?

Jag har för mig att det bästa sättet att ta motsjö är att ta den snett framifrån. inte så snett som 45 grader, men kanske 20-30 grader. Detta gör att båten får en längre väg över vågen (=lutningen minskar), utan att den för den saken skull rullar för mycket.

Är Zipwake bra?

Du får bra hjälp för att ta dig över planingströskeln, båten klarar att plana i lägre farter, vilket ger bättre bränsleekonomi och du får hela tiden blixtsnabb hjälp att hålla ett optimalt gångläge i längs- och sidled. Dessutom får du bra stöttning vid kraftiga girar med en mer upprätt båt och snävare svängradie.