:

När kan man använda skolkort?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man använda skolkort?
  2. Hur länge kan man använda Skolbusskort tid?
  3. Vilken tid slutar Skolbusskorten fungera?
  4. När gäller Skolkortet Västtrafik?
  5. När börjar busskorten gälla Eskilstuna?
  6. Hur länge gäller UL skolkort?
  7. När slutar Skolkortet fungera Västtrafik?
  8. Hur länge gäller Skolbusskortet Linköping?
  9. När gäller busskort Göteborg?

När kan man använda skolkort?

De kort som kommuner och skolor köper in löper över ett helt läsår. Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag mellan den 9 augusti 2021 och . Skolbiljetten gäller även på skollov under läsåret.

Hur länge kan man använda Skolbusskort tid?

Kortet skall visas för biljettmaskinen vid varje resa. Skolkortet skall användaslänge du går på skolan. Första månaden på höstterminen måste en resa göras, då laddas kortet med nytt läsår.

Vilken tid slutar Skolbusskorten fungera?

Den gäller från terminsstart i augusti till vårterminens slut – på vardagar mellan klockan 05:00–19:00. Biljetten gäller även de tiderna under loven, men inte under sommarlovet eller röda dagar under lov. Biljetten är personlig.

När gäller Skolkortet Västtrafik?

Eleven kan resa helgfria vardagar mellan klockan 04:00 – 19:00. Eleven ska vid utdelning av det nya skolkortet ge tillbaka det tillfälliga färdbeviset. Tillfälligt skolkort är giltig i samma zon som elevens läsårskort.

När börjar busskorten gälla Eskilstuna?

Vid höstterminens start aktiveras elevkortet igen. Kortet gäller under alla övriga lov. Elever som tidigare inte fått elevkortet men som är är berättigade till elevkortet ska ansöka tillsammans med målsman om detta. Ansökningsblankett finns på skolexpeditionen.

Hur länge gäller UL skolkort?

Skolbiljett Privat – för resor på vardagar Biljetten gäller helgfria vardagar klockan 04 - 19. Giltighet HT 2021: 9 augusti 2021 - 22 december 2021. Giltighet VT 2022: 10 januari 2022 - .

När slutar Skolkortet fungera Västtrafik?

Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter kan du som student köpa biljetter från Västtrafiken med 25% studentrabatt. För mer information se Västtrafiks webbplats”: https://www.vasttrafik.se/biljetter/mer-om-biljetter/studentrabatt/

Hur länge gäller Skolbusskortet Linköping?

Det är avståndet mellan hem (folkbokföringsadressen) och skola som avgör om en elev är berättigad busskort. Elever som är folkbokförda i annan kommun måste lämna in en skriftlig ansökan om skolskjuts till sin hemkommun. Linköpings kommun har skolbusskort som är giltiga alla dagar under ett års tid.

När gäller busskort Göteborg?

Går du på gymnasieskola utanför Göteborg gäller kortet vardagar under terminstid klockan 04-19 och fritid 19-22 (fritidsdelen har giltighetsområde regionen runt). Kortet gäller även helgfri måndag – fredag under lov som t. ex. höstlov, sportlov och påsklov.