:

Vad kommer efter sedan?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kommer efter sedan?
 2. Vad är sedan för ord?
 3. När använder man för?
 4. När använder man för och till?
 5. Vad kommer efter Frågeord?
 6. Vad kommer efter då?
 7. Vad kan man säga istället för sedan?
 8. Vad är om?

Vad kommer efter sedan?

Dessutom, därefter, också, sedan, slutligen, till sist, vidare och även är anger att innehållet i satsen är en fortsättning på det som berättas i satsen före. ... Ju och nämligen anger att innehållet i satsen är en förklaring till det som berättas i satsen före.

Vad är sedan för ord?

Benämningen "sedan" förekommer från 1916 och kommer från det engelska ordet för bärstol, sedan chair, som i sin tur kommer från de latinska orden sedes ('sittplats', 'stol') och sedeo ('sitta').

När använder man för?

Du använder "för" som bindeord när du vill kommunicera att en anledning eller förklaring följer. Denna anledning eller förklaring är något som händer - det finns inget syfte. Exempel med "för" som då uttrycker att anledningen följer: Pär slutade skolan för han blev mobbad hela tiden.

När använder man för och till?

Lär dig hur du skiljer på dem.

 1. Skillnaden mellan de tre prepositionerna till, för och åt har delvis med betydelsen att göra. ...
 2. Till används för att uttrycka vem som är mottagare för något som man ger eller säger.
 3. Andra verb som används med till är: skänka, räcka, skicka, låna ut, sälja, ropa, skrika, skriva.

Vad kommer efter Frågeord?

En fråga kan börja med verbet, då kommer subjektet på plats 2. Om frågan börjar med ett frågeord blir ordföljden omvänd (frågeord, verb, subjekt) eller rak (om frågeordet också är subjekt, t. ex. Vem kom mer imorgon? )

Vad kommer efter då?

Bisatsen inleds oftast med ett fogeord från ordklassen konjunktioner. De vanligaste fogeorden är: "att", "när", "", "innan", "därför att", "om", "för att" och "fastän".

Vad kan man säga istället för sedan?

Synonymer till sedan

 • sen adv. därefter, efteråt, därpå, därnäst, längre fram, framdeles, senare, sedermera.
 • sen prep. från, efter, alltifrån.
 • sen konj. efter det att.
 • Användarnas bidrag. efter ett tag, en biltyp, efter det, framledes.

Vad är om?

Vad betyder om? (inleder indirekt frågesats) huruvida: jag vill veta om du kan komma; som entusiastiskt svar på fråga: Var filmen bra? - Om! efter många om o.